Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Pågående planarbete - Hökmossen 2B

Diarienummer
KS/2014:115

Projektnamn
Detaljplan Hökmossen 2B

Område
Hökmossen 

Planändringens innehåll
Bostadsändamål

Skede
Samråd

Handläggare
Anders Jonsson, Plan- och projektavdelningen
E-post: anders.jonsson@nykvarn.se
Telefon: 08-555 011 30

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i form av småhus och flerbostadshus.

Exploateringen ingår i en större bostadsetablering som har föregåtts av ett detaljplaneprogram. En förutsättning för bostadsutbyggnad i Hökmossen och Farfars udde har varit att det kommunala vatten - och avloppsnätet byggs ut så att sjön Yngern inte påverkas negativt.

Detaljplaneområdet ligger ca 2 km sydväst om Nykvarns centrum. Området nås via Hökmossvägen/Torvmossevägen som leder från tätorten till planområdet.

Planen var ute på samråd under hösten 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. På grund av större förändringar kommer samrådet tas om innan granskningen, detta innebär att det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter både under det andra samrådet och under nästa skede i planprosessen, granskningsskedet. Synpunkterna och kommunens bemötande av dessa kommer att redovisas i en separat granskningsredogörelse.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under samrådsperioden.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.