Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Hökmossbadet

Diarienummer
KS/2015:437

Projektnamn
Detaljplan Hökmossbadet

Område
Tätorten, Hökmossen, längst Yngerns östra strand

Planändringens innehåll
Friluftsområde, bostäder och förlängning av gång- och cykelväg

Skede
Överklagad

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Planområdets placering i tätorten (Klicka för större bild)

Planområdets placering i tätorten (Klicka för större bild)

Detaljplanens syfte är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett friluftsområde, samt att möjliggöra för nya bostäder intill gårdsbildningen vid Älgbostad och norrut mot Karlslundsvägen. I samband med planens genomförande avses även gång- och cykelväg förlängas längs vägen mot Jägarskogens naturreservat. Förslaget uppskattas möjliggöra ca 50 bostäder i blandade bostadsformer. Intentionerna att förtäta med bostäder och utveckla badet finns beskrivna i gällande översiktsplan ÖP 2014.

Planområdet består av Hökmossbadet med omgivning samt gården Älgbostad med intilliggande natur- och ängsmarker. Området uppgår totalt till ca 12 hektar.

Illustrationsplan (Klicka för större bild)

Illustrationsplan (Klicka för större bild)

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.