Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Färgkritan 6 med flera

Diarienummer
KS/2016:197

Projektnamn
Detaljplan Färgkritan 6 med flera

Område
Tätorten, mellan Gammeltorp och Brokvarn

Planändringens innehåll
Förskola- och skola

Skede
Vilande

Handläggare
My Vållberg
E-post: my.vallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 73

Planområdesgräns på flygfoto

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för kommunens förskoleverksamhet att utvecklas. Detta genom att mer kvartersmark för förskole- och skoländamål skapas, i första hand för förskolan men för att skapa flexibilitet i detaljplanen tillåts även skola. På så sätt skapas förutsättning för att kunna anpassa planområdets användning för framtida behov inom skolan och förskolan. Syftet är även att binda ihop det äldre Nykvarn i Gammeltorpsområdet med det nyare Brokvarn och framtida Ladvreta genom att en förskola placeras mellan dessa områden samt att skapa ett sammanhängande grönområde i tätortens södra delar.

Planområdet ligger i tätortens södra del, vid Fredriksbergsvägens östra ände. Planområdet består av en lågvattenreservoar och tätortsnära skog. Lågvattenreservoaren kommer inte att behövas längre när kommunens nya vattentorn står färdigt. Planområdet är ca 13 000 kvm.

Detaljplanen är ute på granskning mellan 2019-10-31 och 2019-11-21. Inför nästa skede, antagandet ska kommunen sammanställa de inkomna synpunkterna och kommunens svar på dessa i ett granskningsutlåtande.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under granskningsperioden 2019-10-31 till 2019-11-21.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.