Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Pågående planändring - Ekudden och Grind

Diarienummer
KS/2020:278

Projektnamn
Planändring Ekudden och Grind

Område
Ekudden och Grind, vid Yngerns västra strand

Planändringens innehåll
Möjliggör för VA-anläggningar

Skede
Samråd

Handläggare
My Vållberg, Plan- och projektavdelningen
E-post: my.vallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 73

Området planändringen omfattar på flygfoto (Klicka för större bild)

Området planändringen omfattar markerat i rött (Klicka för större bild)

Syftet med planändringen av gällande byggnadsplaner för Ekudden och Grind är att ta bort bestämmelsen som inte tillåter avloppsledningar och avloppsanläggningar för att möjliggöra för de befintliga enskilda avloppsanläggningarna inom områdena samt för att möjliggöra för VA-ledningar. Detta eftersom de befintliga avloppsanläggningarna är planstridiga samt för att Bygg- och miljönämnden skall kunna tillåta nya och/eller förbättrade anläggningar. Utöver borttagandet av bestämmelsen ändras ursprungliga byggnadsplaner ej.

Området som planändringen avser är belägen vid sjön Yngerns västra strand. Området är ca 75 hektar stort och omfattar ungefär 65 fritidshus. Dock uppskattas 30-50% av de boende i Ekudden och Grind vara permanentboende. Avgränsningen av området som omfattas av planändringen går i befintliga gränser för gällande byggnadsplaner 01-TUR-541 och 01-TUR-546.

Förslaget till planändring är utställt på samråd mellan 2020-10-12 och 2020-11-06. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och i Servicecenter i kommunhuset (Skälbyvägen 7A) under samrådsperioden.

Planändringen handläggs med begränsat standardplanförfarande, vilket innebär att kommunfullmäktige kan anta planändringen efter att förslaget godkänns i samrådet. Det är en enklare process i förhållande till standardförfarandet. Om förslaget till planändring godkänns av samtliga berörda sakägare under samrådet kan kommunen utesluta granskningen vilket möjliggör tidsbesparing för alla inblandade. Viktigt att påpeka är att detta innebär att det efter samrådet inte finns något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Om samtliga berörda sakägare inte godkänner förslaget till planändring övergår förfarandet till standardförfarande, det vill säga att underrättelse och granskning behöver genomföras. 

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som är utställda under samrådsperioden 2020-10-12 till 2020-11-06.


Synpunkter på samrådshandlingarna

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2020-11-06. Ange planändringens projektnamn: Ekudden och Grind och diarienummer: KS/2020:278 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör allmän handling. Den som inte senast under samrådet och den eventuella granskningen skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

På denna länk kan du läsa om hur kommunen hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Synpunkter i digitalt format skickas till:

kommun@nykvarn.se

Synpunkter i brevform skickas till:

Nykvarns kommun, Plan- och Projektavdelningen, 155 80 Nykvarn.

Innebär planändringen några förändringar för mig som fastighetsägare inom området?
Svar: Nej. Planändringen innebär enbart att bestämmelsen om avloppsledning tas bort ur planen.

Behöver jag som är berörd sakägare skicka in talongen om godkännande även om jag inte har några synpunkter?
Svar: Ja, om du inte har några synpunkter på förslaget till planändring behöver du skicka in talongen om godkännande.

Övriga frågor?
Svar: Kontakta My Vållberg, Planhandläggare på telefonummer 08-555 014 73 eller via e-post my.vallberg@nykvarn.se

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.