Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planändring - Ekudden och Grind

Diarienummer
KS/2020:278

Projektnamn
Planändring Ekudden och Grind

Område
Ekudden och Grind, vid Yngerns västra strand

Planändringens innehåll
Möjliggör för VA-anläggningar

Skede
Vilande inför beslut av kommunstyrelsen 2021-09-14.

Handläggare
Martin Mansell
E-post: martin.mansell@nykvarn.se
Telefon: 08-555 010 99

Området planändringen omfattar på flygfoto (Klicka för större bild)

Området planändringen omfattar markerat i rött (Klicka för större bild)

Syftet med planändringen av gällande byggnadsplaner för Ekudden och Grind är att ta bort bestämmelsen som inte tillåter avloppsledningar och avloppsanläggningar för att möjliggöra för de befintliga enskilda avloppsanläggningarna inom områdena samt för att möjliggöra för VA-ledningar. Detta eftersom de befintliga avloppsanläggningarna är planstridiga samt för att Bygg- och miljönämnden skall kunna tillåta nya och/eller förbättrade anläggningar. Utöver borttagandet av bestämmelsen ändras ursprungliga byggnadsplaner ej.

Området som planändringen avser är belägen vid sjön Yngerns västra strand. Området är ca 75 hektar stort och omfattar ungefär 65 fritidshus. Dock uppskattas 30-50% av de boende i Ekudden och Grind vara permanentboende. Avgränsningen av området som omfattas av planändringen går i befintliga gränser för gällande byggnadsplaner 01-TUR-541 och 01-TUR-546.

Status

Detaljplanen är vilande inför beslut i kommunstyrelsen 2021-09-14.

Samråd

Förslaget till planändring var utställt på samråd mellan 2020-10-12 och 2020-11-06. Planhandlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida och i Servicecenter i kommunhuset (Skälbyvägen 7A) under samrådsperioden.

Samrådshandlingar

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under samrådsperioden 2020-10-12 till 2020-11-06.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.