Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Pågående planarbete -  Blandaren 2

Diarienummer
KS/2019:39

Projektnamn
Detaljplan Blandaren 2

Område
Tätorten, Furuborg

Planändringens innehåll
Bostäder

Skede
Granskning

Handläggare
Saeed Baydon, Plan- och projektavdelningen
E-post: saeed.baydon@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 11

Planområdesgräns på flygfoto

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka på bild för större bild)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförande av bostäder i form av flerbostadshus. Planen syftar vidare till att säkerställa tillgängligheten till naturområden och mottionspåret norr om planområdet. Ett naturområde med kommunalt huvudmanskap planläggs därför i den västra och östra delen inom planområdet.

Planområdet är 1,9 hektar och beläget i tätortens nordvästra del, cirka 900 meter från Nykvarns centrum, i Furuborgsområdet intill konstgräsplanen. Området avgränsas av Trädgårdsvägen och idrottsanläggningar i söder, ett gruppboende, en privat villa och Furuborgskolan i väst samt ett naturområde med motionsspår i norr och öst.

Detaljplanen var ute på granskning mellan 2020-05-19 och 2020-06-09. Innan nästa skede, antagandet ska kommunen sammanställa de inkomna synpunkterna och kommunens svar på dessa i ett granskningsutlåtande.

Dokument

Nedan hittar du handlingarna som var utställda under granskningsperioden 2020-05-19 till 2020-06-09.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.