Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående planarbete -  Berga Ö

Diarienummer
KS/2016:371

Projektnamn
Detaljplan Berga Ö

Område
Berga Ö, ca 6 km norr om Nykvarns centrum

Planändringens innehåll
Omvandlingsområde samt anslutning till kommunala VA-nätet

Skede
Granskning

Handläggare
My Vållberg
E-post: my.vallberg@nykvarn.se
Telefon: 08-555 014 73

Planområdesgräns på flygfoto detaljplan för Berga Ö

Planområdesgräns på flygfoto (Klicka för större bild)

Syftet med detaljplanen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Berga Ö till permanentboende genom att utöka byggrätterna och ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Fritidshusen har i hög grad redan börjat användas som permanentboende samtidigt som fastigheterna har enskilda vatten- och avloppsanläggningar som inte är anpassade till detta. Genom att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp kommer de vara lämpliga som permanentboenden.

Länk till projektsidan för utragning av kommunalt vatten och avlopp till Berga Ö.

Planområdet omfattar cirka 26 hektar och är beläget längst Turingens västra strand. Området ligger ungefär 6 km norr om Nykvarns centrum och ungefär 3 km söder om Sundsvik.

Planskeden

Kommunen har efter samrådet bearbetat planförslaget utifrån information och synpunkter som kom in under samrådet. Det bearbetade förslaget till detaljplan ställs nu ut på granskning. Granskningsperioden pågår mellan 2021-03-25 och 2021-04-08.

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen avser anta och samtidigt ge berörda intressenter, myndigheter och andra berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningshandlingar

Nedan hittar du handlingarna som är utställda under granskningsperioden. Önskar du ta del av utredningarna (se sidan 3 i Planbeskrivningen) kontaktar du kommunen på kommun@nykvarn.se eller 08-555 010 00. 

Har du synpunkter på granskningsförslaget?

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till kommunen, dessa ska vara kommunen tillhanda senast 2021-04-08.

Ange planens namn och diarienummer: KS/2016:371 i rubrik eller meddelanderad. Tänk på att skriva kort och tydligt, skriv särskilt om det du tycker är bra, det du tycker bör ändras, tas bort eller läggas till i detaljplanen.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningsperioden och uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Du som vill lämna synpunkter på planförslaget skickar dessa till:

E-post:
kommun@nykvarn.se

Brevpost:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Det går även att lämna in dina skriftliga synpunkter över disk i Servicecenter i kommunhuset, Skälbyvägen 7A.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.