Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående detaljplaner

Här hittar du de planer vi jobbar med just nu. Detaljplanerna har kommit olika långt i planprocessen, du hittar mer information under respektive plan. Information om de pågående detaljplanerna publiceras först i samband med samråd.

Skede: Granskning

Detaljplan för idrottsändamål, förskola och bostäder i Furuborgsområdet.

Skede: Granskning

Detaljplanen möjliggör för småhus och flerbostadshus längst Hökmossvägen.

Skede: Granskning

Detaljplanen möjliggör utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel och en mindre del begränsad idrott.

Skede: Samråd

Detaljplanen möjliggör uppförande av verksamheter i Stockholm Syd.

Skede: Vilande

Detaljplan för flerbostadshus i fyra våningar samt äldreboende och förskola i Nykvarns tätort.

Skede: Granskning

Detaljplanen möjliggör för nya bostäder i Brokvarn.

Skede: Samråd

Möjliggör tillbyggnad av verksamhetslokal i Mörby.

Skede: Inför samråd

Möjliggör bostäder i närheten av Vidbynäs golfbana.

Skede: Inför samråd

Möjliggör bostäder i närheten av Rimsjöhöjden, öster om väg 509.

Skede: Inför samråd

Möjliggör bostäder för att komplettera kvarteret Tjusarestigen i tätorten.

Skede: Inför samråd

Möjliggör bostäder i Sundsvik.

Skede: Inför samråd

Syftet är att bevara den värdefulla kulturmiljön inom området.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.