Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Pågående detaljplaner

Här hittar du de planer vi jobbar med just nu. Detaljplanerna har kommit olika långt i planprocessen, du hittar mer information under respektive plan. Information om de pågående detaljplanerna publiceras först i samband med samråd.

Plankarta för detaljplan Baffeln 2 och 11


Detaljplan för Baffeln 2 och 11

Skede: Antagande


Detaljplanen möjliggör för tre flerbostadshus längst Centrumvägen. 

Läs mer

Plankarta för detaljplan Berga Ö


Detaljplan för Berga Ö

Skede: Samråd


Detaljplanen möjliggör för permanentboende i fritidsområdet Berga Ö.

Läs mer

Plankarta för detaljplan Blandaren 2


Detaljplan för Blandaren 2

Skede: Granskning


Detaljplan för bostäder i form av flerbostadshus i Furuborgsområdet.

Läs mer

Planområde gällande planändring för Ekudden och Grind

 

Planändring för Ekudden och Grind

Skede: Samråd


Förslaget till planändring upphäver bestämmelse om att VA-anläggning ej får finnas vilket möjliggör för dessa.

Läs mer
Plankarta för detaljplan Färgkritan 6

 

Detaljplan för Färgkritan 6

Skede: Granskning


Detaljplanen möjliggör för ny förskola eller skola mellan Brokvarn och Gammeltorp.

Läs mer
Plankarta för detaljplan Hökmossbadet


Detaljplan för Hökmossbadet

Skede: Överklagad


Detaljplanen möjliggör utveckling av Hökmossbadet och dess omgivningar samt att möjliggöra för nya bostäder intill gårdsbildningen vid Älgbostad.

Läs mer

 


Plankarta för detaljplan Hökmossen 2B


Detaljplan för Hökmossen 2B 

Skede: Granskning


Detaljplanen möjliggör för småhus och flerbostadshus längst Hökmossvägen.

Läs mer
Plankarta för detaljplan Mörby 6


Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6

Skede: Samråd


Detaljplanen möjliggör uppförande av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistiki Stockholm Syd.

Läs mer
Plankarta för detaljplan Mörby 7


Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 7

Skede: Samråd


Detaljplanen möjliggör uppförande av verksamheter i Stockholm Syd.

Läs mer
Plankarta för detaljplan Nykvarn 11:1


Detaljplan för Nykvarn 11:1

Skede: Samråd


Detaljplan för flerbostadshus i fyra våningar samt äldreboende och förskola i Nykvarns tätort.

Läs mer

Plankarta för upphävande av byggnadsplan inom Näsby 4:3

Upphävande av byggnadsplan inom Näsby 4:3

Skede: Samråd


Syftet med upphävandet är att fastigheten Näsby 4:3 inte längre skall vara planstridig.

Läs mer
Plankarta för detaljplan Rosthackan 1 med flera


Detaljplan för Rosthackan 1 med flera

Skede: Granskning


Detaljplanen möjliggör för utökad skol- och förskoleverksamhet längst Tjusarstigen.

Läs mer

Plankarta för detaljplan Ströpsta 3:94


Detaljplan för Ströpsta 3:94

Skede: Granskning


Detaljplanen möjliggör för nya bostäder i Brokvarn.

Läs mer

Plankarta för detaljplan Sundsör 2:1

Detaljplan för Sundsör 2:1 (Sundsviks ängar)

Skede: Överklagad


Detaljplan som möjliggör för cirka 81 bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även för en verksamhetsyta och möjlighet till skola.

Läs merDela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.