Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Överklaga en detaljplan

När kommunfullmäktige beslutat om att anta en detaljplan kan du som ej fått dina synpunkter under program, samråd och granskning överklaga beslutet om antagande.

Om du är missnöjd med kommunens beslut att anta detaljplanen, kan du överklaga detta hos Mark- och miljödomstolen.

De som lämnat synpunkter under program, samråd och granskning och ej fått sina synpunkter tillgodosedda får efter antagandet information om hur överklagan går till samt hur lång överklagandetiden är.

Överklagandet ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.

Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Vill du överklaga kommunfullmäktiges beslut om antagande av en detaljplan så skickar du din överklagan till adress nedan. Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt er.

Om du vill läsa mer om överklagan av antagandebeslut för detaljplan så finns en länk till Boverkets hemsida under relaterad information.

Överklagan skickas till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Eller lämnas in i Servicecenter:
Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.