Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


GDPR Detaljplaner

Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter under detaljplaneläggning samt kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som fastighetsbeteckning, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e (allmänt intresse och myndighetsutövning) allmänna dataskyddsförordningen (EU2016/679). Dina uppgifter och synpunkter kommer att sparas till detaljplaneakten utifrån plan-och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e (allmänt intresse och myndighetsutövning) allmänna dataskyddsförordningen (EU2016/679). Dina uppgifter och synpunkter kommer att sparas till detaljplaneakten utifrån plan-och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som fastighetsbeteckning, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din överklagan.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e (allmänt intresse och myndighetsutövning) allmänna dataskyddsförordningen (EU2016/679). Dina uppgifter och synpunkter kommer att sparas till detaljplaneakten utifrån plan-och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@nykvarn.se. Nykvarns kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.