Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

När en fastighetsägare söker bygglov för uppförande av byggnad eller annan anläggning prövas ansökan mot vad som tillåts enligt detaljplanen.

I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, affärer, industrier och kontor. Inom kvartersmark kan planen till exempel reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark.

Pågående detaljplaner

Här hittar du detaljplanerna som kommunen jobbar med att ta fram.

Gällande detaljplaner

Här hittar du de senast laga kraft-vunna detaljplanerna som nu är gällande.

Starta en detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har möjligheten att ansöka om planbesked till kommunstyrelsen.

Överklaga en detaljplan

När kommunfullmäktige beslutat om att anta en detaljplan kan du som ej fått dina synpunkter under program, samråd och granskning överklaga beslutet om antagande.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.