Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Detaljplan - Hökmossbadet

Detaljplan för utveckling av friluftsområde, bostäder och förlängning av gång- och cykelväg.

Diarienr: KS/2015:437

Planområdets placering i tätorten (Klicka för större bild)

Planområdets placering i tätorten (Klicka för större bild)

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett friluftsområde, samt att möjliggöra för nya bostäder intill gårdsbildningen vid Älgbostad och norrut mot Karlslundsvägen. I samband med planens genomförande avses även gång- och cykelväg förlängas längs vägen mot Jägarskogens naturreservat. Förslaget uppskattas möjliggöra ca 50 bostäder i blandade bostadsformer. Intentionerna att förtäta med bostäder och utveckla badet finns beskrivna i gällande översiktsplan ÖP2014.

Planens läge

Planområdet består av Hökmossbadet med omgivning samt gården Älgbostad med intilliggande natur-och ängsmarker. Området uppgår totalt till ca 12 hektar.

Illustrationsplan (Klicka för större bild)

Illustrationsplan (Klicka för större bild)

Planskede

Kommunfullmäktige antog planförslaget 2020-05-19.

Justerat protokoll tillkännagavs 2020-05-22. Efter tillkännagivandet skett har de som lämnat synpunkter under samråd eller granskning, och inte fått dessa tillgodosedda, möjlighet att överklaga kommunens beslut inom tre veckor, sista dag för detta är 2020-06-13. Hur överklagandet går till framgår av kungörelsen.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
142.6 kB
Kungörelse om antagande (inkl besvärshänvisning).pdf
1.8 MB
Protokollsutdrag KF - Beslut om antagande.pdf
669.7 kB
Plankarta.pdf
3.2 MB
Planbeskrivning.pdf
5.2 MB
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf
5 MB
Gestaltningsprogram.pdf
4.7 MB
Granskningsutlåtande.pdf
873.3 kB
Samrådsredogörelse.pdf
548.4 kB
Illustration.pdf
132.9 kB
Sändlista antagande.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.