Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen, det vill säga planeringen för bebyggelseutveckling, mark- och vattenanvändningen utifrån vad olika områden är lämpliga för och vilka behov som finns.

Översiktsplanen täcker hela kommunens geografiska område och anger inriktning för mark- och vattenanvändningen inom hela kommunen. Där framgår hur kommunen prioriterar mellan olika allmänna intressen på platsen (till exempel trafik, natur, kulturmiljö med mera) och hur kommunens planering kombineras med olika regionala frågor och så kallade riksintressen (till exempel motorväg och järnväg). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är underlag när nya detaljplaner tas fram.

Strategiska planer, program och studier är tänkta att fungera som stöd till översiktsplanen och går på djupet på ett ämne och/eller område inom kommunen.

En detaljplan omfattar ett avgränsat område och reglerar på ett juridiskt bindande sätt vilka ändamål marken får användas till, bebyggelsens omfattning (byggrätt) med mera. Detaljplanen ligger i sin tur till grund för bygglov.

Kommunstyrelsen är den politiska instans som ansvarar för processen att ta fram översiktsplan, strategiska planer/program/studier och detaljplaner. Kommunfullmäktige tar beslut om antagande.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.