Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen, det vill säga planeringen för bebyggelseutveckling, mark- och vattenanvändningen utifrån vad olika områden är lämpliga för och vilka behov som finns.

Kommunstyrelsen är den politiska instans som ansvarar för processen att ta fram översiktsplan, strategiska planer/program/studier och detaljplaner. Kommunfullmäktige tar beslut om antagande.

Översiktsplanen täcker hela kommunens geografiska område och anger inriktning för mark- och vattenanvändningen inom hela kommunen. Där framgår hur kommunen prioriterar mellan olika allmänna intressen på platsen (till exempel trafik, natur, kulturmiljö med mera) och hur kommunens planering kombineras med olika regionala frågor och så kallade riksintressen (till exempel motorväg och järnväg). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är underlag när nya detaljplaner tas fram.

Strategiska planer, program och studier är tänkta att fungera som stöd till översiktsplanen och går på djupet på ett ämne och/eller område inom kommunen.

En detaljplan omfattar ett avgränsat område och reglerar på ett juridiskt bindande sätt vilka ändamål marken får användas till, bebyggelsens omfattning (byggrätt) med mera. Detaljplanen ligger i sin tur till grund i bygglovsprövning.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.