Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Berga ö

Här hittar du information om den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Berga Ö tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Kommunen har haft ett informationsmöte tillsammans med representanter från styrelsen i samfälligheten Berga Ö.

Tidplan

Projektet beräknas starta efter årsskiftet 20/21 och vara klart vecka 38.

Etapp 1: Inleds vecka 2 och väntas pågå till vecka 7.

Etapp 2: Inleds vecka 7 och väntas pågå till vecka 12.

Etapp 3: Inleds vecka 12 och väntas pågå till vecka 18.

Tidplanen för etapp 1, 2 och 3 är förskjuten ca 4-6 veckor på grund av försening i sprängningsarbetet.

Gällande detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft 2021-10-30.

Aktuellt i projektet

September 2021: Projektet är slutbesiktat och avslutat. Eventuella frågor om anslutningar skickas till vatten.avlopp@nykvarn.se

Augusti/september 2021: Soptunnorna i norra området har flyttats och soptunnorna i södra området flyttas så fort de sista serviserna är klara. Försyn och slutbesiktning görs vecka 38.

Maj 2021: Sprängningsarbete pågår och sprängmassor schaktas bort. Slutdatum för projektet ska trots de omfattande sprängningarna kunna hållas och arbetet vara avslutat före augusti månad.

April 2021: Samtliga sopkärl är flyttade till fotbollsplanen i området.

Februari 2021: Centrala upphämtningscentraler för sopkärl ska ordnas. Information till berörda fastighetsägare i området kommer skickas ut.

Januari 2021: Arbetet startas vecka 2 med en etablering på ängen mittemot pumpstationen och friläggning av anslutningspunkter. Schaktningsarbete pågår. Fastighetsägarna i området har informerats.

Kontakt

Eventuella frågor om anslutningar skickas till vatten.avlopp@nykvarn.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.