Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Slamtömning

Information från Arbetsmiljöverket om arbetsmiljö vid slamtömning.

Slamtömning är ett tungt jobb, mycket tyngre än de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Därför ska alla tunga slangdragningar upphöra och tunga brunnslock ska bytas ut samt tillgängligheten säkerställas. Allt för att skydda dem som arbetar med slamtömning från att drabbas av arbetsskador till följd av sitt tunga arbete

I dagsläget har 100 fastighetsägare i Södertälje och Nykvarn kontaktats och fått information om vilka åtgärder de behöver göra eftersom de inte möter Arbetsmiljöverkets regelverk. Men fler anläggningar kommer att behöva anpassas under 2012 och 2013 eftersom Arbetsmiljöverkets skärpta tillsyn fortsätter. Nedan har vi sammanställt de mesta vanligt förekommande frågorna kring Arbetsmiljöverkets regler.

Vanliga frågor om Arbetsmiljöverkets regler vid slamtömning

Vilka roller har Arbetsmiljöverket, kommunerna och Telge Återvinning?  Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande arbetsmiljö och som utför tillsynen. Telge Återvinning utför slamtömning på uppdrag av Södertälje och Nykvarns kommuner. Vi har ett delat ansvar att med löpande dialog och möten arbeta med förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete

Vad gäller enligt Arbetsmiljöverket?

  • Slangdragning medför mycket hög belastning för chauffören redan vid några få meter. Tömningsplatsen ska därför vara så nära farbar väg som möjligt.
  • Slangdragning i lutande terräng medför extra tung belastning, så slandragning i lutande terräng ska undvikas.
  • Det gjordes även mätningar av brunnslocken, och det visade sig att de kraftigt överstiger bestämmelserna. Inga lock får väga mer än 15 kilo. Alla tunga brunnslock behöver därför bytas ut.
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.

Om jag inte blivit kontaktad betyder det att jag inte behöver göra några åtgärder? Nej, eftersom Arbetsmiljöverket gör löpande kontroller under 2012 och 2013 kan även du behöva göra åtgärder framöver. Kartläggningen av svåra hämtställen fortsätter och de som berörs kontaktas löpande.

Varför kommer de här arbetsmiljökraven för slamtömning av enskilt avlopp nu, kan inte slambilschaufförerna fortsätta som de alltid gjort? Arbetsmiljöverket har skärps sin tillsyn av slamtömning eftersom det är ett tungt jobb, mycket tyngre än de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Allt för att skydda dem som arbetar med slamtömning från att drabbas av arbetsskador till följd av sitt tunga arbete

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.