Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Luftvårdsfrågor

Nykvarns kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Förbundets uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag till medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet. Med en god tillgång till luftmiljödata av hög kvalitet skapas förutsättningar för ett effektivt luftvårdsarbete.
Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan luftens kvalitet övervakas och olika besluts påverkan på föroreningshalter beskrivas. Förbundet eftersträvar även att med information påverka olika aktörer i en positiv riktning. Östra Sveriges Luftvårdsförbund samlar krafterna för en effektiv övervakning av luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län.

Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens kvalitet består huvudsakligen av tre delar:

  • inventeringar av utsläppskällor
  • mätningar av luftkvalitet och meteorologi
  • modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar
  • SLB·analys är Östra Sveriges Luftvårdsförbunds anlitade operatör för den dagliga verksamheten. SLB·analys är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm och ansvarar även för övervakning av luftmiljön i Stockholm stad. SLB·analys deltar även i en rad forskningsprojekt kring luftkvalitet, exponering och hälsa.

SLB·analys är Östra Sveriges Luftvårdsförbunds anlitade operatör för den dagliga verksamheten. SLB·analys är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm och ansvarar även för övervakning av luftmiljön i Stockholm stad. SLB·analys deltar även i en rad forskningsprojekt kring luftkvalitet, exponering och hälsa.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.