Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Koldioxidbudget för Nykvarn

Utsläppen i Nykvarns kommun måste minska med 12,2 procent varje år fram till 2040 om kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Det framgår av den koldioxidbudget kommunen tagit fram.

FN:s klimatpanel IPCC har i flera rapporter visat hur klimatförändringarna får allt allvarligare konsekvenser ju större uppvärmningen blir - extremväder, missväxt, ökade flyktingströmmar. Eftersom uppvärmningen av jorden går allt snabbare krävs det mycket snabba utsläppsminskningar för att dämpa konsekvenserna. Klimatproblemen är globala men alla behöver bidra, även på lokal nivå.

Därför har Nykvarns kommun med hjälp av Uppsala universitet och Klimatsekretariatet tagit fram en koldioxidbudget. Budgeten kartlägger kommunens totala utsläpp av koldioxid och anger hur stora mängder kommunen som mest får lov att släppa ut fram till 2024 för att göra sitt bidrag till att Parisavtalet kan följas.

Enligt Parisavtalet ska världens länder se till att medeltemperaturen ökar med högst 2°C fram till 2040. För att nå dit behöver alltså Nykvarn minska koldioxidutsläppen med 12,2 procent varje år fram till 2040.

Nykvarns koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer. Där uppdateras statistik och budget löpande.

Se Nykvarns koldioxidbudget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs rapporten om Nykvarn Pdf, 27.8 MB.

I budgeten ingår utsläpp inom kommunens geografiska område, från bland annat arbetsmaskiner, el och fjärrvärme, industri, jordbruk och inrikes transporter.

Utsläpp, fördelat på antal invånare, görs också från utrikes flyg och sjöfart, trots att Nykvarn varken har flygplats eller internationell hamn. Hur den ska bokföras utvärderas fortfarande av forskarna. Det kan ändras framöver.

Däremot ingår inte framtida utsläpp till följd av markanvändning (skogsbruk, odlingsmark etc) och framställning av cement. Den dras istället av från en global budget. Inte heller utsläppen från
svenskars flygresor utomlands ingår i budgeten.

Budgeten bygger på uppgifter från den nationella emissionsdatabasens territoriella data över utsläpp
av koldioxid inom län och kommuner, exklusive utsläpp från nationella anläggningar. Ett tillägg görs för utsläpp från utrikes transporter, beräknat på antal invånare.

På global nivå står fossila bränslen för den i särklass största källan till de koldioxidutsläpp som människor orsakar (cirka 85 procent). På andra och tredje plats kommer utsläpp från avskogning och processutsläpp från cementframställning.

I Nykvarn står inrikes transporter för en mycket hög andel av utsläppen - över 70 procent - eftersom E20 går genom kommunen och många invånare har bil. Utrikesflyg och utrikes sjöfart, beräknat, på invånarantal, står också för stora andelar. I en tillväxtkommun som Nykvarn har även byggverksamhet stor betydelse eftersom transporter, arbetsmaskiner och byggmaterial, framför allt cement och stål, bidrar till ökade koldioxidutsläpp.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.