Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Adresser och namnsättning

Landets kommuner ansvarar för adressättningen i tätorterna och på landsbygden. I Nykvarn är det bygg- och miljönämnden som fattar beslut om adresser och namnsättning.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer. På landsbygden används trakt- eller bynamn, eventuellt gårdsnamn och nummer.

I Sverige finns det lagkrav på att det ska finnas en adress som gör att en besökare kan hitta till exakt rätt plats, en så kallad belägenhetsadress.

För bostadsadresser anger belägenhetsadressen vanligtvis entrén eller infarten. Belägenhetsadressen ska också användas av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen, posten, sophämtningen, taxi, tidningsutdelning, hemtjänsten, varutransporter med flera. Därför är det viktigt att den är unik.

Genom att belägenhetsadresserna bygger på ortsnamn, gatunamn och gårdsnamn, har de även ett stort kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer för namnsättning

Nykvarns kommun har ansvar för att ge namn åt vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Det kan handla om både nya namn och ändringar av befintliga namn. Vid namnsättningen ska kommunen bland annat se till att ortnamn som länge använts, så kallade hävdvunna namn, inte ändras utan starka skäl. När nya ortnamn skapas ska man också tänka på ifall de påverkar ett namn som redan finns.

Vägar och allmänna platser

Det finns ett antal allmänna regler som gäller vi namnsättning av vägar och allmänna platser:

 • Namnet ska följa god ortnamnssed.
 • Namnet ska passa in i det befintliga närområdet och följa samma eller ett liknande tema. Två liknande teman ska inte finnas på två olika platser i kommunen. Vägar utan anknytning till Sandtorp som får namn efter olika bär skulle till exempel skapa oreda.
 • Namnet ska vara lätt att uttala och uppfattas.
 • Namnet bör inte vara kontroversiellt eller stötande.
 • Namnet ska inte kunna förväxlas med andra namn och vara unikt i kommunen.
 • Namnet ska vara språkriktigt och följa svenska skrivregler.

Populärnamn

Vissa adresser, framför allt allmänt kända platser, får populärnamn som ett tillägg till adressen. Populärnamnet är ett komplement till adressen och kan inte ersätta den. Adressen Allévägen 1 kan till exempel ha populärnamnet Herrgården. Populärnamn använd i första hand i tätorten.

Vid namnsättning med populärnamn gäller följande riktlinjer:

 • Populärnamnet måste vara allmänt välkänt.
 • Populärnamnet ska följa god ortnamnssed.
 • Populärnamnet ska inte innehålla några siffror.

Memorialnamn

Ett memorialnamn är ett namn som ges till minne av en avliden, ofta allmänt känd person. Vid namnsättning med memorialnamn gäller följande:

 • Memorialnamn ska inte namnsättas efter levande personer, det är dessutom lämpligt att vänta minst 3-5 år efter personen avlidit.
 • Anhöriga till avliden bör kontaktas för synpunkter.
 • Personen bör vid namnsättningen vara så pass känd att allmänheten inte behöver en ingående förklaring till namnvalet.
 • Memorialnamnet bör ha en tydlig relation till den namngivna platsen.
 • Namnet ska inte kunna förväxlas med andra namn och vara unikt i regionen.

De fullständiga riktlinjerna hittar du i dokumentet "Riktlinjer för namnsättning" under Relaterad information, längst upp till höger på sidan.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.