Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Tillsyn av enskilda avlopp

I Nykvarns kommun finns cirka 1 400 enskilda avlopp. Många av dessa bedöms inte uppfylla gällande miljökrav. Utsläpp av avloppsvatten innebär risker för både vattnet vi dricker och för tillståndet i miljön. Enskilda avlopp bidrar till övergödning och syrebrist i hav, sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller också föroreningar och smittbärande mikroorganismer som behöver tas om hand i en avloppsanläggning innan de når grundvatten eller vattendrag. Nykvarns kommun har ett politiskt antaget mål att alla avlopp inom hög skyddsnivå ska uppfylla kraven till år 2021.

Tillsyn

Miljöavdelningen genomför tillsyn områdesvis i olika delar av kommunen. När det är dags för tillsyn i ditt område kommer du som fastighetsägare att få ett informationsbrev som beskriver hur och när tillsynen kommer att äga rum. Under år 2019 kommer miljöavdelningen att påbörja tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Först ut är fastigheter som ligger inom områden som kan ha en stor påverkan på grundvatten och ytvatten. Ekudden vid sjön Yngern och fastigheter på östra och södra sidan av sjön Turingen planeras få tillsynbesök under 2019.

Så här går tillsynen till

Alla som berörs av tillsyn får i god tid ett informationsbrev från miljöavdelningen. I brevet får du information om hur du gör om det är så att du redan vet att din anläggning inte uppfyller kraven eller om du redan tänkt göra om den. Vi kommer då inte att komma ut och göra tillsyn på din fastighet, utan inväntar din ansökan om tillstånd. Alla andra anläggningar kommer att besökas av oss. En hjälp för att bedöma ditt eget avlopp finns i form av faktabladet – Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?PDF

Vid inspektionen är det endast utvändiga avloppsinstallationer som inspekteras. Inspektionen tar vanligtvis cirka 30 minuter. Under besöket kontrolleras framförallt vilken typ av anläggning som finns, var den finns och hur den fungerar.

Efter inspektionen på fastigheten kommer bygg- och miljönämnden att göra en bedömning över avloppssituationen på din fastighet. Om bygg- och miljönämnden anser det befogat kan krav komma att ställas på din fastighets avlopp.

Avgift för tillsyn

För tillsynen tas en avgift ut. Nykvarns kommun har en fast taxa för tillsyn av enskilda avlopp. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige. För tillsyn som inte innebär platsbesök, faktureras en avgift på 1917 kr. För tillsyn med platsbesök är avgiften baserad på 3 timmar handläggningstid, alltså 3834 kr. Du kan läsa mer under rubriken Taxor och avgifteröppnas i nytt fönster.

I avgiften för tillsynen ingår tid för för- och efterarbete. Det innebär att kommunen utöver inspektionen på fastigheten tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval & utskick, ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, tjänstemännens restid, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

Avloppsguiden

Nykvarns kommun är medlemmar i avloppsguiden. Avloppsguiden når du på http://www.avloppsguiden.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och där finns mycket bra information och många tips om vad som kan vara bra att tänka på vid anläggandet av ett nytt avlopp. Bland annat finns en snabbguide som du kan använda för att reda ut vilken typ av systemlösning som skulle kunna fungera för just din fastighet. Tänk dock på att du aldrig får påbörja ett anläggande av ett enskilt avlopp innan du har fått ett tillstånd eller beslut från nämnden.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.