Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Enskilt avlopp

I områden där det kommunala avloppsnätet inte är utbyggt, ska avloppsfrågan lösas genom att anlägga enskilda avloppsanläggningar för en eller flera fastigheter. Innan detta sker krävs ett godkännande från bygg- och miljönämnden.

Vad är enskilt avlopp?

Enskilda avlopp eller små avlopp som det också kallas är en benämning på alla typer av avlopp där man inte anslutit sig till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt avlopp.

Det finns olika typer av avloppslösningar för enskilt avlopp. En traditionell avloppsanläggning består av en förbehandling och en efterbehandling och eventuellt någon extra fosforavlastning i form av kemfällning eller fosforfälla. Förbehandlingen består oftast av en slamavskiljare där slam och fasta partiklar avskiljs. Efterbehandlingen utgörs av en markbaserad rening där näringsämnen och virus/bakterier fastläggs och bryts ner.

Det finns även prefabricerade avloppsanläggningar, t.ex. minireningsverk eller andra förtillverkade avloppslösningar.

Avloppsanläggningar som inte fungerar bidrar till bland annat övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Avloppsanläggningar behöver skötsel och tillsyn för att fungera. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt enligt gällande lagstiftning och att den fungerar som avsett.

Miljölagstiftningen ställer tydliga krav på dig som fastighetsägare till en avloppsanläggning; att avloppet ska finnas på lämplig plats, rena tillräckligt, inte förorena vattentäkter, skötas och underhållas på rätt sätt. Dessutom ska näringsämnen på sikt kunna återanvändas inom jordbruket.

Att anlägga en avloppsanläggning kräver tillstånd eller anmälan

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning som ska inrättas eller om du ändrar den befintliga anläggningen.

Rekommendation till dig som ska åtgärda ditt avlopp

Miljökontoret rekommenderar alla fastighetsägare att själva läsa på om olika tekniker och avloppslösningar för att få en uppfattning om vad som finns på avloppsmarknaden. Därefter är det en bra idé att ta kontakt med flera olika entreprenörer, konsulter och tillverkare för att hitta den bästa avloppslösningen för just dig och din fastighet.

Tänk på detta innan du väljer vilken avloppsanläggning du vill ha

Har du planer på att anlägga en markbaserad avloppsanläggning? Kontrollera att det går att få tag på rätt storlek av sand- och grusfraktionerna som ska finnas i bädden innan du ansöker/anmäler din avloppsanläggning. Lägger du ned en annan storlek av sand-/grusfraktionen bryter du mot beslutet och kan bli tvungen att göra om anläggningen.

Har du planer på att installera ett minireningsverk? Var medveten om att det tillkommer en driftkostnad, att prover ska tas och att service ska utföras i enlighet med tillståndet. Vid provsvar som inte visar på godkända resultat ska åtgärder utföras och nya prover tas därefter. Vid tillsyn från miljökontoret ska du kunna uppvisa handlingar på att du följer tillståndet och att reningsverket funderar som avsett. Vid miljöavdelningens tillsyn tillkommer en tillsynsavgift enligt taxa.

Ytterligare information

Mer allmän information om enskilda avlopp kan du hitta på avloppsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida och Havs- och vattenmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.