Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Värmepump

Planerar du att skaffa bergvärme, jordvärme eller sjövärme? Då ska du anmäla det till bygg-och miljönämnden. Det är viktigt att du anmäler i god tid. Luftvärmepumpar behöver du inte anmäla.

När ska jag anmäla?

Du bör skicka in din anmälan minst sex veckor innan du tänker installera anläggningen. Luftvärmepumpar behöver du inte anmäla.

När får jag installera?

Du får börja installera din värmepump tidigast sex veckor efter att bygg- och miljönämnden har tagit emot din anmälan eller när du får vårt skriftliga beslut om att din anmälan är godkänd.

Om det finns berörda grannar är det också viktigt att tänka på att invänta överklagningstiden så att beslutet har hunnit vinna laga kraft när man börjar. Om du börjar installera innan du har ett beslut som vunnit laga kraft finns det risk för att du behöver göra om anläggningen. Om du planerar att borra inom ett vattenskyddsområde krävs tillstånd, då måste du alltid vänta tills du får ett skriftligt tillstånd från oss innan du får börja.

Situationsplan

Du måste bifoga en situationsplan till anmälan. Situationsplanen behöver vara skalenlig, gärna i skala 1:400 eller 1:500 (med skalstock eller motsvarande skalmarkeringar). Beroende på vilken typ av anläggning du vill installera behöver du redovisa olika saker på situationsplanen,

Situationsplan för bergvärme

  • Var du vill placera borrhålet.
  • Om borrhålet ska vinklas, markera det på situationsplanen. Ange storlek och riktning på vinkeln. Både placeringen av ingångshålet och var borrhålsbotten hamnar behöver framgå av kartan.
  • Dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet.
  • Närliggande grannars borrhål för bergvärme
  • Avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.
  • Byggnader, tomtgränser och vägar.

Situationsplan för jordvärme

  • Var du vill placera kollektorslangen.
  • Dricksvattenbrunnar inom 30 meter från kollektorslangen. Ange på situationsplanen om brunnarna är grävda eller borrade.
  • Avståndet från kollektorslangen till fastighetsgräns.

Situationsplan för sjövärme

  • Var du vill placera kollektorslangen. Ange även på vilket djup och hur slangen ska förankras.

Avståndsrekommendationer

Bergvärmebrunn och annan bergvärmebrunn - Minst 20 meter

Bergvärmebrunn och grävd dricksvattenbrunn - Minst 20 meter

Bergvärmebrunn och borrad dricksvattenbrunn - Minst 30 meter

Bergvärmebrunn och avloppsanläggning - Minst 30 meter samt att bergvärmebrunnen bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen

Avståndsrekommendationer

Bergvärmebrunn och annan bergvärmebrunn - Minst 20 meter

Bergvärmebrunn och grävd dricksvattenbrunn - Minst 20 meter

Bergvärmebrunn och borrad dricksvattenbrunn - Minst 30 meter

Bergvärmebrunn och avloppsanläggning - Minst 30 meter samt att bergvärmebrunnen bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen

Kollektorslang för ytjordvärme och dricksvattenbrunn - Minst 20 meter

Diskutera borrhålsplaceringen med dina grannar

Grannarna kan ha information som inte är känd av andra som till exempel gamla borrhål, dricksvattentäkter och enskilda avloppsanläggningar. Grannyttrande från samtliga berörda grannar ska bifogas för att ärendet ska vara komplett. Alla grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från planerat borrhål räknas som berörda samt grannar som har egen dricksvattenbrunn inom 50 meter. Alla berörda grannar ska få ta del av anmälan samt situationsplanen med borrhålets placering. Observera att det är fastighetsägaren som ska skriva under grannyttrandet. Om du avser att borra eller vinkla borrhålet utanför din fastighetsgräns krävs avtal med berörd fastighetsägare.

Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går

Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. Det kan du till exempel få genom att kontakta www.ledningskollen.selänk till annan webbplats och genom att titta på ritningar av huset.

Certifierade borrare

Bygg- och miljönämnden ställer krav på att du anlitar en certifierad borrare för din installation. En dåligt utförd borrning kan bland annat medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir och i värsta fall betydande miljöproblem. Som uppdragsgivare kan du få del av ansvaret för vad din borrare har orsakat. SGU har tillsammans med certifieringsorganet SITAC och borrarnas branschorganisationer tagit fram en certifiering för brunnsborrare. Det går att söka efter certifierade borrare på SITAC: hemsida: https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/anlaggning-av-brunn/certifierade-brunnsborrarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borrkax

Borrvatten bör hanteras i slutet system/avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag. Vid behov ska åtgärder vidtas för att förhindra att avslammat borrvatten transporteras till intilliggande fastigheter.

Finns det fornlämningar på fastigheten?

Innan man startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver man tillstånd från länsstyrelsen. Mer information om detta hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-och-fornfynd.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.