Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Utom sammanhållen bebyggelse

Vad gäller utom sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när två bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg. För att kunna utnyttja lovfriheten utanför sammanhållen bebyggelse får det i praktiken inte finns någon annat- en eller tvåbostadshus (fritidshus) i närheten.

Begreppet sammanhållen bebyggelse ska inte blandas ihop med begreppet samlad bebyggelse som togs bort ur plan- och bygglagen 2011.

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse behövs inte bygglov om du ska gör mindre tillbyggnader. Du får dessutom uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov.

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.