Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Svartbygge, olovligt byggande

Om någon, utan lov, gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov, kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal.

Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Bygg- och miljönämnden ska se till att det som olovligen har utförts, tas bort eller på annat sätt rättas, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande ska stadsbyggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgifter. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de inträffat. Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år, inte är möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden.

Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Till exempel får man inte utföra bygglovsbefriade åtgärder på byggnader som uppförts olovligt/olagligt även om den olovliga byggnaden är mer än 10 år gammal.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.