Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Skyltning

Om du ska sätta upp en skylt kan du behöva bygglov.

Skyltar kan indelas i två huvudgrupper: vägmärken och reklamskyltar eller andra skyltanordningar.

För vägmärken som omfattas av vägmärkesförordningen krävs inget bygglov. Bygglov behövs inte heller för valaffischer under kampanjtid, tillfälliga skyltar för auktioner eller liknande som står uppställda under kortvarig tid eller för text och symboler som klistras upp i mindre del av ett fönster.

Inom områden med detaljplan krävs normalt bygglov för att sätta upp en skylt. Det krävs även bygglov för att ändra en befintlig skylt.

För lösa affischställ, affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar och liknande krävs det inget bygglov. Däremot behövs det tillstånd från polis och markägare.

Att hitta en bra placering för att skapa en bra balans mellan gaturummet och byggnadens fasad är inte alltid lätt. Samhällsbyggnadskontoret hjälper gärna till när det gäller frågor om utformning och vilka regler som gäller för just ditt område när du vill sätta upp en skylt.

Utanför område med detaljplan krävs inget bygglov, men där kan istället andra tillstånd krävas, till exempel enligt väglagen och lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I dessa fall ska du vända dig till Länsstyrelsen med frågor och/eller ansökan.

Handlingar som behövs

Om du ska söka bygglov för en skylt är det andra handlingar än vanligt som behövs, förutom ansökningsblankett:

  • Fasadritning med skyltens placering, skalenligt inritad.
  • Om det är en fristående skylt, behövs en situationsplan (karta) som redovisar skyltens placering.
  • Ritning på skyltens utformning och mått.
  • Komplettera gärna ansökan med ett fotografi eller fotomontage.

Olika typer av skyltar

Här finns exempel på olika skylttyper. I skyltanvisningen, under Relaterad information här ovanför, finns även bilder på de olika typerna av skyltar.


Fasadskyltar monteras direkt på fasaden. Fasadskyltar finns även med ljuslådor vilka till exempel kan varieras med att endast utskurna bokstäver lyser. Fristående bokstäver ger en bra helhet, och är att föredra i kulturhistoriska miljöer då de inte inkräktar på byggnadens grundform.


Uthängande skyltar är vinkelräta mot fasaden och läsbar från två håll. De är skonsamma mot fasaden. En fördel är att fästet inte behöver bytas ut när nytt budskap önskas.


Skyltar som med en symbol visar ett budskap exempelvis en kringla för ett konditori eller en sko för en skomakare. Dessa skyltar har ofta en lång tradition. Dessa skyltar är enkla och effektiva. Kommer ursprungligen från att handlaren tog sin vara och hängde upp utanför sin butik.


Byggnader med fler verksamheter kan och bör samordna sina skyltar. De bör tillsammans ges samma storlek och placeras på en strategisk plats på fasaden.


Skyltar som ändrar utseende, till exempel rörliga diodskyltar, växlande bilder direkt på fasad kan enligt trafikverket utgöra en trafikfara och bör därför undvikas. De är även svåra att anpassa till kulturhistoriska miljöer och byggnader som har arkitektoniska värden och är därför olämpliga. Skyltar med skiftande ljusstyrka kan ge störande ljus in i bostäder.


Skyltfönster är en utmärkt plats att sätta en skylt på utan att påverka fasaden, detta gäller speciellt på äldre byggnader. Foliedekaler på skyltfönster bör inte överstiga 20 % av fönstrets yta. Foliedekaler kräver inte bygglov, under förutsättning att inte en större del av fönstret täcks. Det kan då komma att betraktas som en skylt som kräver bygglov.


Flaggor och flaggstänger kräver vanligtvis inte bygglov. Samhällsbyggnadskontoret kan dock besluta om att flaggor ska tas bort om de inte passar in i miljön. Små flaggor vid butiksentré ska placeras minst 2,1 meter från marken till flaggans underkant. Större flaggor kan kräva bygglov beroende på placering. Ska flaggan placeras intill väg ska den placeras utan fara för trafiksäkerheten.


Pyloner och skyltmaster är fristående, har hög synlighet på långt avstånd och lämpar sig väl för företag som behöver vara synliga på långa avstånd, till exempel bensinstationer. Vid placering intill väg ska skylten placeras utan fara för trafiksäkerheten.


Affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar etc. kräver inte bygglov men fordrar tillstånd från polis och markägare.


Butiksägare har ofta en önskan om att få skylta med sina varor på gatan. Denna typ av skyltning är inte bygglovpliktig men kräver tillstånd från polis och kommun. Fristående skylt på mark får inte hindra framkomligheten eller utgöra fara. Varje ansökan prövas individuellt om intrånget i framkomlighet för fotgängare i allmänhet och synskadade i synnerhet samt framkomlighet för renhållnings- och räddningsfordon kan accepteras. Skyltar (trottoarpratare) som ställs på mark ska avgränsas av en kant som går att känna med känselkäpp. Den typ av gatupratare som har en rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ gentemot synskadade.


Tidsbegränsat bygglov krävs normalt inom detaljplanerat område. Om skylten ska placeras utanför fastighetsgränsen krävs även tillstånd från fastighetsägaren. Skylten får innehålla information om pågående byggarbete samt namn på inblandande aktörer.


Stora affischtavlor bör endast tillåtas inom storskaliga miljöer som industriområden. Affischtavlan ska placeras så den inte dominerar bebyggelsemiljön, upplevs som ett hinder eller skymmer viktiga siktlinjer.


Vepor och banderoller kräver bygglov. Budskapet på dessa typer av skyltar är ofta av kampanjkaraktär och de sitter vanligtvis endast uppe tillfälligt. De är iögonfallande och har därmed stor påverkan på bebyggelsemiljön.


Vägmärken är till för att informera trafikanter under färd på olika sätt. Det är därför viktigt att vägmärkena inte utsätts för störande konkurrens av exempelvis reklamskyltar. Reklam i begränsad omfattning kan i viss mån medges, men måste då innehålla relevant information för trafikanten. Användning av vägmärken regleras i vägmärkesförordningen. 


Vägvisningen ska hjälpa trafikanter att hitta rätt. Det är ett komplement till kartor och informationsmaterial. I första hand visas vägen till geografiska platser och i andra hand till företag, serviceanläggningar etc. Vägvisning tillåts normalt endast från närmast större väg. Skyltar för vägvisning är inte bygglovpliktiga. Men det krävs en ansökan hos kommunen om man vill ha en vägvisning vid kommunal väg.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.