Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Mur, plank och staket

För murar och plank krävs oftast bygglov.

Staket kräver normalt inte bygglov.

Mur

Bygglov krävs normalt inte för mur som är max 50 cm hög. Murar över 50 cm kräver bygglov. Vid närmare avstånd till tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 m för att muren ska vara bygglovsbefriad.

Plank

Plank är i stort sett täta och inte genomsiktliga, det vill säga består till mindre än hälften av luft. Bygglov krävs normalt. Man får dock utan bygglov göra en skyddad uteplats inom 3,6 m från en- och tvåbostadshus. Planket får ej vara högre än 1,8 m. Ligger uteplatsen närmare tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 m för att planket ska vara bygglovsbefriad. Plank i gatukorsningar bör av siktskäl inte vara högre än 0,8 m.

Staket

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ny rättspraxis från mark- och miljööverdomstolen i november 2014 medför att om ett staket är öppet till mindre än femtio procent, definieras det som huvudregel som ett plank, om det är högre än ett sedvanligt staket. En höjd upp till 1,2 m bedömer vi som ett sedvanligt staket. Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Vilka handlingar behövs?

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Ev. detaljritning


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.