Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Ordförklaringar och källor

Ordförklaringar

 

Gods

Jordegendom

Godssystem

Ekonomiskt-socialt system för organisation av storskalig jordbruksdrift, oftast avseende den agrara produktionen inom en feodal europeisk samhällsstruktur med decentraliserad och i begynnelseskedet självhushållande ekonomi.

Herrgård eller herresäte

Större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman. Med herrgård avses såväl egendomen (godset) som dess karaktärsbyggnad (corps de logis).

Slott

Byggnad eller ett byggnadskomplex i kunglig eller statlig ägo och med representativa funktioner, ofta befäst och med påkostad utformning och utsmyckning. Numera innefattar termen även större herrgårdsbyggnader på landet i enskild ägo av hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, en mindre sådan anläggning kallas lustslott (jfr palats).

Säteri

Ursprungligen en lantegendom ägd och bebodd av en frälseman och i kraft av adelns privilegier befriad från på jorden vilande allmänna skatter (säterifrihet). Säteriet var ofta huvudgård i ett godskomplex av spridda frälsegårdar. Efter adelsprivilegiernas upphävande har från 1800-talet benämningen säteri använts om äldre, stora och välbyggda lantgårdar i allmänhet.

Källa: Nationalencyklopedin

 

Källor

Turinge sockenstämmoprotokoll - 1862

Turinge kommuns fullmäktigeprotokoll 1863 - 1971

Ekström, Johan: Bygdeböcker 1930, sockenbeskrivningar, Turinge

Södertälje kommuns fullmäktigeprotokoll 1971 - 1999

Turingeboken del I, II, 1940, redaktion Jakob Lybeck

Nykvarnsboken 1985, redaktion Knut Engström

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.