Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Torpet Sans Souci

Torpet Sans Souci i Taxinge

Det stora godset Näsby i Taxinge socken sträckte sina domäner även in i andra socknar och var på sin tid det tredje största i Södermanland. Till godset hörde ett stort antal torp och undergårdar.

Under 1920-talet såldes stora delar av godset av i samband med ägarbyte och flera av de gamla undergårdarna blev självständiga enheter. Samtidigt rationaliserades jordbruket och behovet av arbetskraft minskade. Detta i sin tur medförde att antalet torp minskade genom nedläggning och rivning eller förändring till modernare enheter. Detta har haft till följd att det återstår få av de gamla torpen i ursprungligt skick. Några exempel är Maxby och Nybygget. Andra, som Hällby, har blivit starkt förändrade. Torpen i området används till allra största delen som sommarbostäder.

Ett av de mindre torpställena, som bevarat mycket av sin ursprunglighet är Sans Souci. Byggnadsåret är svårt att bestämma men på en stock till en innervägg finns årtalet 1769 inhugget. Årtalet stämmer väl med byggnadens delvis ålderdomliga karaktär. Torpet Sans Souci skulle då ha uppförts i samband med den stora upprustningen av godset som genomfördes av den dåvarande ägaren, översten och baronen Didrik Duwall.

Torpet Sans Souci ligger omkring en kilometer sydväst om huvudgården där torparna gjorde sina dagsverken. Nära torpet ligger några små tegar avsedda till underhåll för torparen. På södra sidan om den gamla slingrande grusvägen, som passerar torpet, ligger en liten byggnad som rymmer fähus och skulle.

Rekommendationer

Torpet är av kulturhistoriskt intresse och bör så vitt möjligt bevaras intakt.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.