Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Lermyra soldattorp nr 972

Lermyra soldattorp nr 972

Det svenska indelningsverket kom till under Karl XI:s regering och organiserade vårt försvar enligt nya principer. Varje socken var tvungen att hålla ett antal soldater som kunde kallas ut till krigstjänst vid behov. I fredstid fick soldaten disponera ett torp med ett stycke mark för sig och sin familj. Ofta hade soldaten även ett "civilt" yrke som hantverkare. I Taxinge socken fanns fem soldattorp eller rote gårdar.

Soldattorpet 972 till Södermanlands regemente och Gripsholms kompani var rote gård 1 inom Taxinge socken. Torpet och soldaten underhölls av områdena Lermyra och Svartbro. Det kallades därför Lermyra soldattorp. Enligt de generalmönsterrullor från 1686 som finns i Krigsarkivet, ligger Lermyra soldattorp på ursprunglig plats.

Det är svårt att avgöra om det är det äldsta torpet man kan se. Källorna ger där en klen vägledning. Mycket talar dock för att byggnaden har kvar en stor del av sitt ursprungliga skick. Huset är en s.k. enkelstuga som följer de mönsterritningar som togs fram av krigsmakten. Det var noga reglerade föreskrifter för hur bostäder för soldater och officerare skulle se ut och hur stora de skulle vara.

Lermyra soldattorp har kvar det mesta av sitt ursprung även om det under åren blivit förändrat. Under mitten av 1800-talet tillkom den förstukvist som finns på västra långsidans norra del vid ingångsdörren. Genom denna dörr kom man in i en förstuga och rakt innanför denna låg en liten kammare som i en del fall användes som verkstad om soldaten var hantverkare. Till höger kom man in i stora rummet där familjen bodde och verkade. Vinden har under åren tagits i anspråk för förvaring.

När indelningsverket upphörde i början av 1900-talet och allmän värnplikt infördes, såldes soldat- och båtsmanstorpen ut. I Lermyrafallet inlöste ägaren till Näsby gods torpet och arrenderade ut detta. Först 1928 såldes soldattorpet och det närliggande Sågbacken till privata ägare utanför Näsby gods.

Rekommendationer

Huset betraktas som värdefullt och av stort kulturhistoriskt intresse, det bör bevaras intakt. Takets betongpannor bör bytas till lertegel för att återfå sin ursprunglighet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.