Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Ladugårdsbyggnader Nygård

Nygårds ladugårds byggnad

På södra sidan om gamla landsvägen mot Mariefred ligger Nygård. I slutet av 1800-talet började ägarna till Näsby gods i Taxinge en omfattande förändring av kreaturshållningen inom godset. Man beslöt att koncentrera en stor del av mjölkproduktionen till Nygård, en undergård till Näsby gods. Genom uppodling och torrläggning av mossar fick godset stora fält som användes till produktion av foderväxter och spannmål.

För att härbärgera alla kor och även hästar lät de dåvarande ägarna till Näsby gods, greve Arvid Posse och grevinnan Augusta Hägerflycht-Posse uppföra stora ladugårdsbyggnader i tegel. Tanken var även att slippa de långa körslorna från huvudgården nere vid Gripsholmsviken till fälten vid Nygård. På de stora ladugårdsbyggnaderna kan man på gavlarna se stora monogram med bokstäverna AH och AP. De betyder uttytt Augusta Hägerflycht och Arvid Posse, de dåvarande ägarna.

Under 1910-talet satsade den nya ägaren till Näsby gods stort på en ännu mera koncentrerad kreatursdrift med mjölkproduktion vid Nygård. Under 1930-talet började traktorer bli allt mera vanliga och behovet av hästar avtog. Det blev gott om plats i stallarna. Under 1950-talet avvecklades kreaturshållningen på gården. Därmed blev de stora ladugårdarna tomma. Under en tid användes de till lager och andra verksamheter som t.ex. möbeltillverkning. De stora fälten nyttjades från början av 1970-talet till gräsmatteodling, en verksamhet som ökat under åren. Under senare år har trav- och ridsporten ökat och stallarna har till stora delar återfått sin gamla användning.

Rekommendationer

Den yttre miljön har stort kulturhistoriskt intresse och bör bevaras intakt.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.