Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Turinge kyrkby

Gamla skolan vid Turinge

Runt den medeltida kyrkan i Turinge socken uppstod tidigt en by-bebyggelse. På en av de första kända kartorna från 1690-talet kan man se en tätare gruppering av hus runt kyrkan. En av de bevarade byggnaderna där är Fattigstugan ( se objekt nr 23) från 1780 och ett stycke åt väster ligger den Wincklerska slöjdskolan (se objekt nr 24). Snett emot den senare ligger alltjämt den gamla lanthandeln från 1880-talet. Öster om kyrkan finns socknens folkskola, uppförd 1900.

Trakten runt kyrkan var länge centrum i Turinge socken. Där fanns dåtidens administrativa organ och sockenstugan. Någon dryg kilometer söder om kyrkbyn låg Nykvarns bruk. Efter mitten av 1800-talet började en viss tävling om hegemonin inom socknen att märkas sedan Nykvarns bruk förändrats till pappersbruk och byggts ut. Det nya bruket kom att sysselsätta betydligt fler personer och förändrades till en liten tätort. Det som gjorde att Nykvarn blev den viktigaste punkten i Turinge socken var tillkomsten av Norra Södermanlands järnväg som öppnades för trafik 1895. Stationen förlades vid bruket som svarade för det viktiga godsunderlaget. Efter överflyttningen av ålderdomshemmet till Nykvarn 1921 kom andra sociala funktioner och Nykvarn blev den etablerade tätorten i Turinge kommun.

Vidbynäs

Från Fattigstugan leder en allé nästan rakt norrut till godset Vidbynäs, på vars mark Fattigstugan uppfördes. Vidbynäs övergick till Nykvarns kommuns ägo 1999 och en del av fastigheten köptes 2002 av ett konsortium som där anlägger en golfbana. Huvudbyggnaden med flera kommer i samband med detta att byggas om till hotell- och konferensanläggning.

Huvudbyggnaden är i sina äldsta delar från 1711, men byggdes om i början av 1800-talet, sannolikt 1840-talet. Huset genomgick en grundlig ombyggnad och utökades 1906 av dåvarande ägaren Ivar Lindström och fick i samband med den utökningen sitt karaktäristiska utseende med branta tak och trappstegsgavlar. Vid samma tillfälle uppfördes även flygelbyggnaden, som har en suterrängvåning mot sjösidan samt inredd vind. Senare har vissa smärre förändringar skett, bland annat har man under senare delen av 1940-talet tagit bort tornet i byggnadens nordvästra del. Omgivningen kompletteras med två envånings knuttimrade stugor med inredd vind och ett sädesmagasin.

Rekommendationer

Turinge kyrkby betraktas som värdefull ur kulturhistorisk synvinkel, varför stor varsamhet vid ny- och ombyggnader bör iakttas. Vidbynäs med omgivningar är sedan december 2002 detaljplanelagt. I detaljplanen har huvudbyggnaden och flygeln q-märkts det vill säga byggnaden får ej rivas och exteriören får förändras om skäl föreligger. De två stugorna öster om huvudbyggnaden samt magasinet är också q-märkta och får ej rivas eller förvanskas exteriört.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.