Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Sundsörs säteri

Sundsörs säteri

Sundsörs säteri tillhör en av de större gårdarna i Turinge socken. Stamgården kan spåras tillbaka till senare delen av 1500-talet. Under 1630-talet bildades säteriet Sundsör vilket under 1670-talet kom att få samme ägare som Nykvarns herrgård. Efter ett senare arvskifte skildes de båda gårdarna åt och Sundsör hamnade hos det förmögna bergsrådet Jonas Cederstedt. Huvudbyggnaden från 1600-talet brann ner 1730 och ersattes med den nuvarande huvudbyggnaden. Den har genom åren genomgått smärre förändringar.

Under delar av 1600- och 1700-talet har Sundsör varit i ägarsymbios med Vidbynäs men ägaren har för det mesta bott på Sundsör. Under 1770-talet skildes de båda herrgårdarnas historia åt och bergsrådet Jonas Cederstedt d.y. levde på Sundsör till sin död 1811. Efter bergsrådet Cederstedt kom stallmästaren Westfält som levde där till 1829. Sterbhuset såldes senare till den excentriske löjtnant Erik Stackel. Han var en intresserad byggherre och förnyade gårdens husbestånd ordentligt. Bland annat lät han uppföra det stora spannmålsmagasinet i tre våningar som ligger väl synligt väster om gården. Spannmålsmagasinet stod färdigt 1835 och kostade då över 20.000 riksdaler. Byggnaden är numera ombyggd till bostäder.

Efter det att löjtnant Stackel sålt gården i början av 1840-talet, skedde flera täta ägarbyten. År 1916 köptes Sundsör av bruksägaren Frans Berglund, som 1905 köpt det närbelägna Sundsvik. Frans Berglund var en driftig och företagsam man som med framgång drev både säteriet Sundsör och bruket vid Sundsvik. Under hans tid skedde om- och nybyggnader på båda ställena. Berglund avled 1924. Hans änka drev Sundsörs säteri fram till 1940-talet då den nuvarande ägarfamiljen Hagelin tog över.

Rekommendationer

I översiktsplanen är Sundsör föreslaget som kulturmiljöreservat. Områdesbestämmelser med bevarandeinriktning bör upprättas.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.