Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Nykvarns centrum

Nykvarns centrum före 2015

I äldre tider låg Turinge sockens centrum vid kyrkan. Där passerade även huvudvägen från Södertälje västerut mot Mariefred och Strängnäs. Efter tillkomsten av Norra Sörmlands järnväg 1895 försköts tyngdpunkten i socknen mot samhället Nykvarn och bruket. Det var där som järnvägsstationen kom att ligga. Något stationssamhälle i egentlig mening anlades inte då Norra Sörmlands järnvägsbolag inte hade samma ambitioner med att anlägga samhällen vid sina stationer som Statens Järnvägar hade.

Järnvägen och stationen blev dock en centralpunkt i socknen. Omkring 1915 började en försiktig förtätning på västra sidan om Järnavägen som går nästan parallellt med järnvägen några hundra meter. Där tillkom en välutrustad lanthandel, Missionskyrkan och Godtemplarlokalen som även inrymde samhällets biograf. Till detta kom även ett Filadelfiahus och en Konsumbutik.

Tiden efter andra världskriget började Turinge kommun att intressera sig för tätortens utvidgning. Som en första åtgärd köpte kommunen mark vid det grustag som låg ungefär där nuvarande kommunalhus finns. Ett ytterligare steg mot ett nytt centrum var när Konsum lät uppföra en ny butiksbyggnad i norra delen av det blivande centrumområdet år 1955. En annan komplettering var tillkomsten av en Esso bensinstation vid Järnavägen hösten 1965.

Under hösten 1967 fanns planer på att förnya Nykvarns centrum. Planerna omfattade ett omkring 70.000 kvm stort område som begränsades av Järnavägen, Gammeltorpsvägen, Mikael Winklers väg samt Hökmossvägen. Med dessa planer var det relativt nya Konsumhuset dömt att försvinna tillsammans med Missionskyrkan, Godtemplarlokalen och Särnsjö livs och special. I planerna ingick en nyproduktion av 200 lägenheter. Optimistiskt angav man en nära förestående start och en beräknad byggtid på två år.

Hösten 1969 presenterades i kommunfullmäktige en plan och en modell för ett nytt centrum av Nykvarns då starke man, Manne Olsson. Planen och modellen hade tagits fram av arkitekten Jürgen Frenssen hos K-konsult. Planen utgick ifrån tre parallella stråk; i mitten en gånggata, uppe på kullen ett parkstråk och nedanför gånggatan (åt öster) ett bilstråk som blev Järnavägen. Man beräknade ett nytillskott av 160 lägenheter i hyreshus. För att underlätta för barnen att komma till den nya skolan skulle Gammeltorpsvägen stängas av och bli återvändsgata. Två varuhus, ICA och Konsum, skulle dominera centrum och ligga på var sin sida om posten. På andra sidan gånggatan skulle finnas småbutiker och ett nytt bibliotek. Mot Hökmossvägen skulle det bli samlingssalar som var tänkta att ersätta IOGT-huset.

Detta första konkreta förslag blev föremål för synpunkter och kritik. Olika förvaltningar, organisationer och grupper hade synpunkter som kom att arbetas in i ett nytt förslag som blev offentligt hösten 1970. Planerna försenades av de stora förändringarna i samband med bildandet av Södertälje storkommun 1971. Under 1973 började åter ett mera aktivt arbete med Nykvarns blivande centrum och under slutet av året påbörjades schaktningsarbeten för byggandet.

I början av november 1974 invigde Missionsförsamlingen sin nya kyrka och lördagen den 23 november samma år kunde kommunalrådet Hasse Mattsson inviga Nykvarns nya centrum. Administratör och byggherre var Telgebostäder som "ärvt" projektet av Turingebostäder. I nya centrum byggdes nya stora affärslokaler för ICA och Konsum där ICA-butiken var störst med drygt 1.000 kvm. Vidare fanns där Posten och Sparbanken samt lokaler för specialbutiker. Som en komplettering invigde Kulturnämnden sina nya, stora lokaler för bibliotek med hörsal och grupprum den 13 januari 1975.

Nykvarns centrum har sedan dess enbart genomgått en del mindre förändringar men fungerar i stort sett som det gjorde efter invigningen för nära trettio år sedan. Det kan betraktas som värdefullt och mycket tidstypiskt.

Rekommendationer

Sammanhållen centrumbildning som är marginellt förändrad med en måttfull skala och enhetlighet, varför stor varsamhet vid eventuella ombyggnationer och förändringar bör iakttas. Detaljplaneläggning pågår, skyddsbestämmelser bör införas i kommande detaljplan.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.