Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Kraftstationen i Sundsvik

Kraftstationen i Sundsvik

Vid Sundsvik, en knapp kilometer öster om herrgården Sundsör, fanns tidigare ett tegelbruk vid Sundsörsvikens innersta del. Tegelbruket hade gamla anor, troligen ända från medeltiden. Enligt äldre uppgifter skulle tegel från Sundsvik ha använts då Gripsholms slott byggdes under Vasatiden. Under 1730-talet omnämndes tegelbruket som "mycket gammalt".

Tegelbruket moderniserades på 1940-talet och kapaciteten ökades. För att möta en ökad efterfrågan byggdes ett nytt bruk 1947 Hallsta tegelbruk, beläget ca 1 km NV om det gamla bruket. I samband med strukturrationaliseringar avvecklades verksamheten och det gamla bruket upphörde 1953 och Hallsta successivt under 1970-talet.

Invid det gamla läget för sågverket och tegelbruket, låg tidigare en kvarn som utnyttjade fallhöjden på vattnet som rinner mellan sjön Turingen och Mälaren. Kvarnen finns belagd redan i äldre tider. Det äldsta kvarnläget utnyttjades år 1793 då kvarnen byggdes om. På samma plats uppfördes 1891 en helt ny kvarnbyggnad i tegel. Detta togs från det närbelägna tegelbruket. Kvarnen drevs fram till 1953 då den lades ner på grund av bristande lönsamhet. Kvarnbyggnaden var sedan militärt förråd fram till 1988 då ägaren avsåg att inreda ett diskotek i kvarnbyggnaden. Något sådant kom inte till stånd, utan olika firmor har nu lager där.

Bruksägaren Frans Berglund, som nämns i samband med herrgården Sundsör, köpte kvarnen och den närbelägna sågen 1905. Sågen med en stor brädgård hade anlagts vid mitten av 1800-talet och utnyttjade även den vattenkraften i fallet. Sågen var i drift in på hösten 1947 och revs året därpå.

Vattenkraften i fallet mellan Turingen och Mälaren utnyttjas även i det lilla kraftverk som ligger i anslutning till den nerlagda kvarnen. Kraftverket anlades 1915 av Frans Berglund för att driva sågverket och kvarnen. Även de kringboende fick belysningsström från detta elverk. När elektricitet från Älvkarleby stora kraftverk kopplades in 1918 fortsatte driften vid Sundsviks kraftstation. Den ger fortfarande ett hyggligt tillskott till elförsörjningen.

Rekommendationer

Hela anläggningen har ett stort teknik- och kulturhistoriskt värde. Kraftstationen med kvarnen och kvarndammen bör få ett starkt skydd, samtidigt som dess potentiella möjligheter som besöksanläggning bör tas tillvara. Fråga om byggnadsminnesförklaring föreslås väckas.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.