Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Hanstavik gods

Hanstaviks gods

Hanstaviks gods låg tidigare i Västertälje socken men flyttades över till Nykvarns kommun i samband med dess tillkomst. Gården är känd sedan medeltiden, då under namnet Hansta.

Godset Hanstavik tillkom vid mitten av 1600-talet. Det var generaltulldirektören Vilhelm Drakenhielm som genom egendomsaffärer blev ägare till gården. Han uppförde då en ny ståtlig mangårdsbyggnad. Sannolikt är byggnaden ritad av den berömde arkitekten Jean de la Vallée som var gift med Drakenhielms syster. Byggnaden finns med i praktverket Suecia Antiqua et Hodierna. Redaktören för verket var den kände fortifikationsofficeren och arkitekten Erik Dahlberg som var gift med en dotter till Drakenhielm. Huset uppfördes i sten 1654 och blev tre våningar högt. Det nuvarande utseendet avviker från det i Suecia Antiqua sedan taket förstördes vid en eldsvåda 1799.

Hansta, senare Hanstavik, har under åren innehafts av olika ägare. Bland dem finns släkterna Lilliecrona, Brahe, Oxenstierna och Sparre. Bland dem som kanske betytt mest för godsets utveckling kan nämnas kammarrådet Nils Dufva som ägde gården från 1809 fram till sin död 1848. Han var bördig från Osby i Skåne och förvärvade en ansenlig förmögenhet genom egendomsaffärer. Hanstavik såldes av Dufvas änka 1852 till släkten Sparre och övergick 1870 till generaldirektören för fångvårdsväsendet, Fridolf Almquist. Efter hans död såldes gården 1904 till byråchefen vid Lantbruksstyrelsen, Fredrik Egerström, vars ättlingar äger och bebor gården.

Till gårdsbebyggelsen på Hanstavik hör de båda flyglarna som ligger ner mot sjön, uppförda i sten och i ett och ett halvt plan. I likhet med de två personalbyggnaderna är flyglarna sannolikt uppförda i slutet av 1700-talet. Det magnifika spannmålsmagasinet dominerar bland ekonomibyggnaderna och magasinet är uppfört 1868.

På Hanstaviks marker finns många fornlämningar, bl.a. en domarring från 500-talet e.Kr. som ligger ca 600 meter från huvudbyggnaden. Gårdens marker och skogar sköts på ett ekologiskt föredömligt sätt. Restaurering av Endräktens och kärlekens tempel från 1790 pågår.

Rekommendationer

Fastigheten är kulturhistoriskt värdefull och fråga om byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.