Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Bruksgatan i Nykvarn

Hus på Bruksgatan

I nära anslutning, söder om själva fabriksområdet, ligger Bruksgatan med kontor och bostäder. Byggnaderna utmed Bruksgatan är till största delen från sent 1800-tal och ett bra exempel på hur bebyggelsen var ordnad inom en bruksort.

Närmast själva det gamla fabriksområdet ligger ett par stenhus med kraftigt markerade mittpartier. Efter dessa kommer några enklare hus med spritputs på fasaden, byggnader som var avsedda för de anställda vid pappersbruket. Under senare år har Bruksgatan kompletterats med ett par nya byggnader i den södra delen.

Järnbruket, som började sin mångåriga verksamhet under 1590-talet, är beskrivet på ett annat ställe i denna publikation. Några byggnader från den tiden och före den stora branden 1714 finns inte bevarade. Allt som finns är några murrester inom det äldsta bruksområdet i vilket pappersbruket successivt tog över vid mitten av 1800-talet. Pappersbruket i sin tur drabbades av en förhärjande eldsvåda 1856 som ytterligare decimerade det som fanns kvar av den äldre fabriksbebyggelsen.

Bruksgatan

De gamla fabriksbyggnaderna var inte helt lämpade för den nya verksamheten men kunde nu efter branden anpassas vid återuppbyggnaden. I oktober 1896 brann anläggningen ånyo men återuppfördes på nytt. Verksamheten fortsatte fram till 1971 då Nykvarns Pappersbruk flyttade hela produktionen till Nymölla i Skåne. Under de drygt sjuttio åren i Nykvarn efter branden, skedde en del förändringar och ombyggnader. I de gamla fabrikslokalerna flyttade då flera mindre företag in och det gamla pappersbruket fick karaktär av fabrikshotell.

Rekommendationer

Bebyggelsen är av stor betydelse för förståelsen av brukssamhällets struktur och organisation. Detta motiverar att varsamhet vid eventuella ombyggnationer bör iakttas. Skyddsbestämmelser bör införas i framtida detaljplanering.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.