Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Kriterier

Enligt PBL 3 kap 12§ får byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte förvanskas.

Omistligt (O)

Exteriören har mycket stort kulturhistoriskt värde. Endast synnerliga skäl kan motivera en mindre förändring i byggnadens utseende. Detaljer i inredningen kan ges motsvarande eller lägre bevarandeskydd, om dessa har kulturhistoriskt värde.

Värdefullt (V)

Lägre grad av bevarandeskydd än omistligt. Exteriören får förändras om skäl föreligger. Dokumentation bör göras. Vid behov kan skyddskrav ställas på interiören.

Intressant (I)

Inför förändringar dokumenteras byggnaden med foton och eventuellt beskrivningar. Intressanta detaljer bör sparas.

Klassningskriterier sett ur ett nationellt perspektiv.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.