Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Förord

Det finns en urgammal tradition att värna och vårda det egna och den egna omgivningen. Denna tradition har under åren växlat. Fram till mitten av 1900-talet var samhörigheten inom staden eller socknen stark men kom därefter att avta genom de stora befolkningsomflyttningarna.

Många såg utvecklingen och tillväxten efter andra världskriget som en stark positiv faktor. Den lokala miljön fick ibland finna sig i att radikalt förändras för att istället ge plats för fabriker och bostadsområden, gator och vägar. Nya områden och miljöer utvecklades till stora enheter och många gamla, små och intima försvann. Reaktioner mot detta uteblev inte och på olika sätt försöker man nu värna om de kvarvarande kulturmiljöerna.

Genom tillkomsten av den nya plan- och bygglagen (PBL) 1986 och det samlande begreppet kulturmiljövård fick vi ett bättre instrument att hantera de frågor och ärenden som rör vår omgivning. Termen kulturmiljövård innebär att vi på ett samlat sätt kan hantera både vården av byggnader och den viktiga miljön.

Men för att allmänheten, politiker och tjänstemän ska kunna förstå och hantera den mångfald av byggnader och miljöer som finns inom kommunen behövs en sammanfattande skrift över de viktigaste.

En arbetsgrupp har gått igenom de intressanta objekt och miljöer som finns inom Nykvarns kommun. Där finns odlingslandskap från medeltiden, bybildningar, brukssamhällen och herrgårdsmiljöer som alla på sitt sätt bidragit till dagens differentierade samhälle.

Arbetet har bedrivits av

Kommunarkitekt Urban Dahlberg och planingenjör Lena Gamberg Öhlin, Samhällsbyggnad. Kulturhistorisk konsult har varit f d stadsantikvarie Göran Gelotte. Turinge-Taxinge hembygdsförening genom Lennart Söderman, Anders Wallenberg, Ingrid Knutsson och Börje Wallgren har bistått med dokumentation med mera. Förste antikvarie Carl-Henrik Ankarberg, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har bistått med råd och synpunkter.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.