Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare
Telefontid måndag 10-11
tisd-torsdag 10-11, onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.
Telefon: 08-555 01000


Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om

  • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. Se länk nedan för exempel på hur en kontrollplan kan se ut.

Exempel på enkla åtgärder

  • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm (exempelvis inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu), takkupor, balkonger.
  • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak(regnskydd), eldstad eller rökkanal.
  • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är  en kulturhistorisk värdefull byggnad.
  • Skyltar
  • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
  • Markåtgärder, större än +/- 0.5 m

För projekt som inte listats under "enkla åtgärder" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer in fem arbetsdagar i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovsbeslutet för enkla åtgärder.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
120.5 kB
Information om kontrollplan i enkla projekt.pdf
34 kB
Kontrollplan tom mall.docx
215.6 kB
Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Ny bostad i ett enbostadshus.pdf
228.6 kB
Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Komplementbyggnad.pdf
229.1 kB
Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Komplementbyggnad Komplementbostadshus.pdf
226.9 kB
Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Mindre tillbyggnad av en- och två-bostadshus max 15 kvm.pdf
71.1 kB
Exempel KONTROLLPLAN Fasadändring.pdf
70.5 kB
Exempel KONTROLLPLAN Inglasning.pdf
200.1 kB
Exempel KONTROLLPLAN Skylt.pdf
67.7 kB
Exempel KONTROLLPLAN takkupa.pdf
360.1 kB
Exempel_KONTROLLPLAN eldstad.pdf
346.6 kB
Kontrollplan för anslutning till kommunalt VA inom verksamhetsområde.pdf
351.2 kB
Kontrollplan för anslutning till kommunalt VA utanför verksamhetsområde.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.