Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn, vedeldad bastu etcetera) och/eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsavdelningen. Det gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Förberedelse

Innan arbetet får påbörjas, måste du fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsavdelningen.

Handlingar som du behöver skicka in

  • Anmälan om anmälanspliktig åtgärd.
  • Planritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar eldstadens placering inne i huset.
  • Fasadritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.
  • Specifikation på eldstad (produktblad eller liknande).
  • Kontrollplan.

Handlingarna skickar du till


Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Handlingarna kan du även lämna till Servicecenter i kommunens reception,
Centrumvägen 24A, när det är öppet.
Kommunen har ingen brevlåda

Innan eldning

Eldstaden och rökkanal ska godkännas av skorstensfejarmästaren innan eldning får ske. Vid besiktningen kontrolleras att eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Även takskyddsanordningar som till exempel takstege, glidskydd för lös markstege med mera, kontrolleras så de uppfyller kraven.

Slutbesked

Slutbesked i ärendet utfärdas så snart samtliga krav på handlingar, i beslutet om startbesked, uppfyllts och har lämnats in.

Eldning och grannarna

Vedrök innehåller ämnen som kan vara hälsoskadliga i höga halter. Problem uppstår framförallt i två situationer, i områden med tät bebyggelse och i områden med stora höjdskillnader. Den som eldar ansvarar för att röken inte besvärar grannarna. Uppstår ändå problem kan miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägga om begränsningar och förbud.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.