Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Information till grannar

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Det är Samhällsbyggnadsavdelningen som sköter grannunderrättelsen.

Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Grannar, och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet, ska underrättas eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet. Det är Samhällsbyggnadsavdelningen som meddelar berörda sakägare och grannar. Samhällsbyggnadsavdelningen kungör också beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Beslut om lov kan överklagas:

  • För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom 3 veckor från den dag då personen fick del av beslutet.
  • För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom 4 veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.