Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare
Telefontid måndag 10-11
tisd-torsdag 10-11, onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.
Telefon: 08-555 01000


Information om ritningar

Fackmässiga ritningar

 

Vad innebär det?

Ritningarna ska ha rena, svarta linjer på vitt papper så att ritningarna är lämpliga för kopiering och arkivering

Ritningarna ska vara skalenlig och så noggrant utförda att mått kan mätas på ritningen. Skala, datum, fastighetsbeteckning och ritningsnummer ska anges på varje ritningDet ska tydligt framgå vad som är aktuell byggnadsåtgärd (tillbyggnader och andra ändringar markeras med skraffering)Detaljnivån på fasadritningarna ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en bild av byggnadens utformning och materialverkanNy och befintlig marklinjenivå ska redovisas på fasadritningarnaPlanritningar bör ritas möblerade, rummens areor bör anges jämte funktionKraven på fackmässiga ritningar finns i alla ärenden. Anledningen till att det krävs detaljerade och tydliga ritningar även vid mindre byggnationer är:

Är det samma krav för enkla åtgärder?

Ett bra underlag minskar risken för fel och missförstånd mellan inblandade parterHandläggaren och grannar som ska yttra sig kan göra en korrekt bedömning av vad projektet avserÄven en liten ändring eller byggnad kan ha stor omgivningspåverkanOm ritningen har stor detaljrikedom ökar chansen att man i ett tidigt stadium upptäcker problem med vald utformningOm projektet ska utföras av entreprenör kan ett bra underlag ge ett bättre anbud samt minska risken för missförståndBygglovsritningar ska arkiveras och sparas för framtiden

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
1.4 MB
exempelritning enbostadshus.pdf
1.2 MB
exempelritning garage.pdf
1.4 MB
exempelritning mur markuppfyllnad.pdf
947.3 kB
exempelritning plank.pdf
1.2 MB
exempelritning tillbyggnad.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.