Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Information om ritningar

Fackmässiga ritningar


Vad innebär det?

Ritningarna ska ha rena, svarta linjer på vitt papper så att ritningarna är lämpliga för kopiering och arkivering

Ritningarna ska vara skalenlig och så noggrant utförda att mått kan mätas på ritningen. Skala, datum, fastighetsbeteckning och ritningsnummer ska anges på varje ritning. Det ska tydligt framgå vad som är aktuell byggnadsåtgärd (tillbyggnader och andra ändringar markeras med skraffering).

Detaljnivån på fasadritningarna ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en bild av byggnadens utformning och materialverkan. Ny och befintlig marklinjenivå ska redovisas på fasadritningarna. Planritningar bör ritas möblerade, rummens areor bör anges jämte funktion.

Kraven på fackmässiga ritningar finns i alla ärenden.

Här nedanför finns några exempel på ritningar. Du kan också hitta exempel i Bygglovsguiden (se länk under Relaterad information).

Är det samma krav för enkla åtgärder?

Även en liten ändring eller byggnad kan ha stor omgivningspåverkan. Ett bra underlag minskar risken för fel och missförstånd mellan inblandade parter. Handläggaren och grannar som ska yttra sig kan göra en korrekt bedömning av vad projektet avser.

Om ritningen har stor detaljrikedom ökar chansen att man i ett tidigt stadium upptäcker problem med vald utformning. Om projektet ska utföras av entreprenör kan ett bra underlag ge ett bättre anbud samt minska risken för missförstånd.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
1.4 MB
exempelritning enbostadshus.pdf
1.2 MB
exempelritning garage.pdf
1.4 MB
exempelritning mur markuppfyllnad.pdf
947.3 kB
exempelritning plank.pdf
1.2 MB
exempelritning tillbyggnad.pdf
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.