Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar.

Till din ansökan behövs en situationsplan och den ska upprättas på en karta över fastigheten.

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. Till exempel om förutsättningarna att lösa vatten- och avlopp är oklara ska inte sökanden behöva upprätta alla de ritningar som krävs vid en bygglovsansökan.

Förhandsbesked kan däremot inte prövas för till exempel ändrad användning eller för åtgärder som kräver mark- eller rivningslov.

Förhandsbesked används mest inom områden utom detaljplan, till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. Det görs genom ansökan om förhandsbesked om bygglov för ytterligare huvudbyggnad. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Översiktsplanen kan ge vägledning hur kommunen ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan.

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerade och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet. Gällande detaljplaner finns på hemsidan.

Vet du inte vilken detaljplan som gäller eller om fastigheten ligger utom detaljplan kan ställa frågan till Samhällsbyggnadsavdelningen. Vi behöver då uppgift om fastighetsbeteckning eller fastighetens adress.

Din ansökan ska innehålla:

  • ​Ansökan om förhandsbesked.
  • Översiktskarta.
  • Situationsplan med tänkt utformning av tomt, byggnadens storlek och placering samt tillfarter.
  • Beskrivning av hur vattenförsörjning och avlopp ska ordnas. 

Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut om förhandsbesked vid prövning av en bygglovsansökan som görs inom två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.