Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Överklagan av beslut

Om du som sökande eller berörd sakägare, till exempel granne, inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Bygg- och miljönämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen i Stockholm. Men överklagan ska skickas till:

Nykvarns kommun

Bygglovsavdelningen
155 80 Nykvarn

Du kan också mejla din överklagan till
bygglov@nykvarn.se

Vad ska finnas med i din överklagan?

  • Överklagandet ska vara skriftligt.
  • Ange ärendets diarienummer.
  • Skriv vilket beslut du överklagar.
  • Beskriv varför du anser beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras.
  • Skicka med eventuella handlingar som stödjer det du vill framföra.
  • Skriv din postadress och ett telefonnummer där du kan nås dagtid.
  • Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas.

Ombud

Du kan anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig. I så fall är det ombudet som ska underteckna skrivelsen och du bör skicka med en fullmakt.

Tid för överklagan

Bygg- och miljönämnden måste få din överklagan inom tre veckor från dagen du fick del av beslutet, annars kan vi inte behandla den. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Vi gör ingen bedömning av överklagandet i sig, vi tittar endast på om den kommit in i rätt tid. Har den kommit i rätt tid skickar vi ärendet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Har du frågor om din överklagan är det bästa att du kontaktar länsstyrelsen direkt.
 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html Länk till annan webbplats.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.