Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Bryggor och sjöbodar

För att anlägga brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov, men för en brygga behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Värt att notera är att dispens nästan aldrig ges till bryggor som har till syfte att vara soldäck, uteplats eller vistelseyta.

Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt även i vattenområde och då behövs ingen strandskyddsdispens. Hör med Samhällsbyggnadsavdelningen om vad som gäller på den plats du är intresserad av att anlägga bryggan på.

Vilka handlingar behövs?

 • En situationsplan (karta) med måttsatt brygga
 • Planritning med redovisning av typ av brygga, flytbrygga/stenkista, samt i vilket material.
 • Längdsektion och tvärsektion.
 • Motivering till behovet av bryggan, bryggans storlek, placering och den valda konstruktionen
 • Gärna fotografier på tänkt plats.

Kom ihåg att du kan behöva göra en anmälan till Länsstyrelsen, för arbete i vatten.

Att anlägga en småbåtshamn eller brygga som ingår i en småbåtshamn är bygglovspliktigt, en småbåtshamn kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens.

Avgörande för om strandskyddsdispens ges är att

 • Bryggan inte medför väsentlig ändring i livsvillkoren för djur- eller växtarter.
 • Bryggans storlek inte är större än vad som behövs för den tänkta användningen, oftast båtförtöjning och/eller bad.
 • Bryggans konstruktion inte medför mer påverkan på bottenförhållandena än vad som behövs för väder och vind.
 • Bryggan inte avhåller allmänheten att röra sig på vattenområdet utanför, t.ex. kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon p.g.a. bryggan.
 • Bryggan inte avhåller allmänhet på land om området inte sedan tidigare är lagligt ianspråktaget. Med ianspråktaget menas oftast tomt och det som är typisk för en trädgård bl.a. uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.
 • I vilken omfattning bryggan kommer att användas av flera fastigheter eller om det finns andra bryggor i närområdet som kan användas för samma ändamål.

Sjöbod/sjöstuga

För att bygga en sjöbod/sjöstuga behövs bygglov och ofta dispens från strandskyddsbestämmelserna. Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt och då behövs ingen strandskyddsdispens. Hör med Samhällsbyggnadsavdelningen om vad som gäller i just ditt fall.

Värt att notera är att Bygglov och/eller strandskyddsdispens nästan aldrig ges till byggnader placerade i vatten eller på bryggor.

Avgörande för om strandskyddsdispens ges är att

 • Byggnaden inte avhåller allmänheten från att röra sig på vattenområdet utanför, till exempel kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon på grund av bryggan.
 • Platsen sedan tidigare är lagligt ianspråktagen som tomt, så att allemansrätten är utsläckt. Ianspråktagen tomt brukar oftast vara det som är typisk för en trädgård bland annat uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.

För ansökan om sjöbod/sjöstuga är kraven desamma, som för andra byggnader.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.