Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Avgifter, taxor för bygglov

Kostar det något att söka bygglov och få ett startbesked?

Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov.

Avgiftens storlek

Hur stor avgiften blir beror på hur stort och hur komplext projektet är. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifternas storlek. Avgift tas ut även vid återkallande, avvisning, avslag och vägrat startbesked. Faktura skickas separat efter beslut.

I avgiften i samband med bygglov ingår de flesta av de åtgärder som vi vidtar (tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).

Avgift för utstakning och lägeskontroll ingår inte i den avgift som tas ut i samband med att lov ges.

Exempel på vanliga avgifter

Nedanför finns några exempel på avgifter. Alla taxor hittar du under Relaterad information.

Exempel på vanliga avgifter för bygglov
Projekt eller åtgärd
Avgift, kronor
Nybyggnad enbostadshus, 101-250 kvm33 456
Tillbyggnad enbostadshus som ej kräver tekniskt samråd, 16-40 kvm12 546
Plank och murar till enbostadshus  6 378
Nybyggnad komplementbyggnad, t.ex garage, 51-100 kvm15 683
Strandskyddsdispens11 501
Förhandsbesked
11 501
Attefallstillbyggnad
  7 005
Attefallshus, komplementbyggnad
  7 005
Attefallshus, komplementbostadshus
  8 469

Installation/ändring av eldstad

  3 137


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.