Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Altan, uteplats, skärmtak

Möjligheten att vistas utomhus i anslutning till sitt hus är något som många av oss värdesätter.

Altan, uteplats

I plan- och bygglagen (PBL) saknas bestämmelser om vilka altaner som behöver bygglov, och vilka altaner som får byggas utan bygglov.

Av de fall som prövats i domstol kan dock ett antal riktlinjer utläsas när en altan inte behöver bygglov.

  • Höjden på altangolvet är högst 1,2 meter ovan mark.
  • Altan utan tak, kan dock kombineras med lovfritt skärmtak, se nedan
  • Inget utrymme grävs ur under altanen även om höjden blir högst 1,2 meter ovan den ursprungliga marken.

I övriga fall krävs oftast bygglov för altanen.

Även om altanen får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna, till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten, till exempel vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare på isen. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon på grund av altanen.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.


Inglasning av uterum

Inglasning av uterum kräver bygglov då det räknas som tillbyggnad.


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.