Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Boendeformer

När du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma kan du ansöka om att flytta till någon av kommunens särskilda boendeformer.

Det finns olika former av särskilda boenden. I dagligt tal kan de kallas bland annat äldreboende, demensboende, korttidsboende och växelboende.

Vilket boende som är aktuellt för dig beror på din vårdsituation. Tillsammans med din kommun kan du gå igenom lämpliga alternativ.

Särskilt boende, eller äldreboende, är ett boende för dig som är över 65 och behöver service och omvårdnad dygnet runt.

Om du har ett omfattande behov av omsorgsinsatser dygnet runt och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt kan du ansöka om ett korttidsboende.

Korttidsboende är en tillfällig placering. Efter vistelsen ska du kunna bo kvar i din vanliga bostad.

Ett korttidsboende kan sökas av dig som

  • är inlagd på sjukhus och ska skrivas ut, men ännu inte är tillräckligt bra för att kunna klara dig i hemmet med hemtjänstinsatser,
  • vårdas av en anhörig som behöver avlastning och återhämtning,
  • har ett oklart hjälpbehov som gör att biståndshandläggare behöver mer tid för utreda vilken hjälp du behöver i framtiden.

För att ansöka om en korttidsboende tar du kontakt med en biståndshandläggare i kommunen. Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning utifrån dina behov.

Information om kostnader för korttidsboende hittar du under avgifter Öppnas i nytt fönster..

 Växelvist boende innebär att du som vårdas hemma av en närstående bor växelvis hemma och sedan på ett särskilt boende. Vanligtvis bor du två veckor hemma och sedan två veckor på boendet.

Tanken är att den närstående som vårdar dig ska få möjlighet till avlastning och återhämtning. Samtidigt får du som byter bostad en chans att byta miljö och ökad social stimulans. Tack vare insatsen kan du förhoppningsvis bo kvar längre i din egen bostad.

Vem kan få växelvist boende?

 Växelvist boende kan beviljas för vuxna med beslut enligt SoL. Insatsen går inte att söka inom LSS/funktionsnedsättning. 

Ansökan och frågor

Kontakta en av kommunens handläggare för att ansöka eller fråga om växelvist boende. Biståndshandläggare når du på Vård- och omsorgskontorets mottagningstelefon för avdelning vuxna, telefon 08-555 014 70.

Vad kostar det?

Information om kostnader hittar du på sidan om avgifter Öppnas i nytt fönster..

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.