Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Tomtkö

Nykvarns kommun har en kommunal tomt- och småhuskö. Genom tomtkön ska småhustomter och gruppbyggda småhus som upplåts med bostadsrätt eller äganderätt förmedlas.

Registrering

För att få registrera sig i kön krävs att man har fyllt 18 år och själv avser att bo på fastigheten. Placeringen i tomtkön är personlig och får ej överlåtas.

Äkta makar eller sammanboende får endast lämna en anmälan. Vid äktenskapsskillnad eller när sammanboende upphör får endast den ena parten stå kvar i kön.

Nyanmälan

Nyanmälan sker på särskild anmälningsblankett, som du kan hämta i blankettarkivet. Samtidigt med anmälan ska årsavgiften 250 kronor, erläggas till bankgiro 5376-3975. Märk inbetalningen med "tomtkö" samt ert namn. Registrering av anmälan sker när avgiften inkommit till Nykvarns kommun.

Förnyelseanmälan

I början av mars skickar kommunen ut en faktura på den nya avgiften till alla anmälda i kön. De som vill behålla sin plats i kön betalar fakturan enligt förfallodatum. Ingen betalningspåminnelse skickas ut.

Avregistrering sker när kontrakt tecknats på anvisat hus eller tomt, eller om årsavgiften inte betalats.

Anmälan om ändringar

Den som är registrerad ska fortlöpande underrätta Nykvarns kommun om ändringar av adress eller andra till registret anmälda uppgifter.

Avregistrering

Sökande avföres ur kön när:

  • tomt eller småhus förvärvats via tomt- och småhuskön
  • den årliga avgiften ej erlagts
  • sökande ej nås på angiven adress
  • oriktiga uppgifter av betydelse för registrering lämnats

Fördelning

Sökanden erhåller erbjudande om tomt eller småhus av kommunen eller av exploatör som godkänts av kommunen. Fördelning sker enligt turordning efter registreringsdatum. Sökande kan avvisa erbjudande utan att turordningen förändras

Anmälan till tomtkön

Du anmäler dig till tomtkön på blanketten "Anmälan till tomt och småhuskö" som du hittar här på sidan under E-tjänster och blanketter.

Prissättning

Vid försäljning av kommunala tomter säljer kommunen tomten till marknadsvärdet, det vill säga ett förväntat pris om tomten skulle bjudas ut på den öppna marknaden. Vid försäljning av hus/tomt som uppförs/ägs av någon exploatör avgörs priset av exploatören.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.