Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Bostadsförsörjningsprogram

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att fungera som ett stöd för kommunen i planerings- och prioriteringsarbetet inför varje budgetår. Programmet ska samtidigt bidra till att kommunen uppnår de lagkrav som ställs på kommunen i SFS (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras under varje mandatperiod. Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2017-09-13 §65.

Programmets mål och syfte

Bostadsförsörjningsprogrammet ska även kunna användas i marknadsföringssyften mot exploatörer. Ifall ett projekt på kommunal mark är listat i bostadsförsörjningsprogrammets projektplan innebär det att kommunen är intresserad av att markanvisa området för bostadsbyggande.

I Nykvarns kommun färdigställdes år 2016 114 lägenheter i nybyggda hus, vilket är något mindre än kommunens rekordår 2014 då 138 lägenheter färdigställdes. Av de färdigställda bostäderna under 2016 var 54 bostäder småhus och 60 i flerbostadshus.

Nykvarns kommun har en ökande befolkning. Under år 2015 passerade kommunen 10 000 invånare. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognoser för Nykvarns kommun kommer befolkningen att fortsätta öka kraftigt.5 Det ställer krav på tillskott av bostäder. För perioden 2017-2021 behövs mellan 300-500 nya bostäder och för perioden 2022-2030 ytterligare ca 700 bostäder. Det betyder att för perioden 2017-2021 behövs mellan 60-100 nya bostäder per år, medan behovet för åren 2022-2030 ligger på ca 80 nya bostäder per år. De olika spannen beror på om det är Statistiska Centralbyråns befolkningsprognoser som används eller en årlig befolkningsökning på 1,8%. Enligt SCB:s prognos kommer den kraftigaste ökningen att ske i början av tidsspannet, vilket är anledningen till att behovet för 2017-2021 har större variationer.

Samtidigt finns det en god planberedskap för bostäder i kommunen. Sammanlagt 495 bostäder finns i planer som vunnit laga kraft. Det ger ett genomsnitt på ca 99 bostäder per år för perioden 2017-2021, vilket överstiger behovet av nya bostäder enligt befolkningsprognoserna. Dessutom innehåller bostadsförsörjningsprogrammets projektplan ett antal planer som är under framtagande. Sammanlagt innehåller projektplanen 1385 bostäder för perioden 2017-2021. Om alla bostäder som finns med i bostadsförsörjningsprogrammet projektplan byggs kommer den genomsnittliga årliga befolkningsökningen perioden 2017-2021 att ligga på drygt 4%, vilket är betydligt högre än målet för bostadsförsörjningsprogrammet. Den kraftigaste befolkningsökningen förväntas ske åren 2019-2021.


Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
91 kB
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-09-13, § 65.pdf
7.1 MB
Bostadsförsörjningsprogram antaget.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.