Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Elin Hammarström- Bjelkmark, Kundtjänstassistent

Telefon 08-555 010 00

Telefontid kl. 8-12 måndag - fredag

 

Hushållssopor

Hushållssopor är matavfall och restavfall som du slänger i sopkärlet. Det senare är sådant avfall som regelbundet uppkommer i hemmet och som inte går att lämna vid återvinningsstationerna (tidningar och förpackningar). Det kan handla om blöjor, smutsiga förpackningar, porslin, dammsugar påsar, glas och liknande.

Så här sorterar du dina hushållssopor

Matavfallet lägger du i den gröna plastpåsen som du får av renhållningen. Knyt påsen två gånger och lägg den i ditt sopkärl. Restavfallet lägger du i en vanlig butikspåse (inte grönfärgad). Knyt ihop och lägg i samma kärl. Det är viktigt att du knyter ihop bägge påsarna två gånger så att de inte går upp i bilen. Det får inte ligga lösa sopor i kärlet eftersom påsarna sorteras optiskt på ett löpande band.

Nya gröna påsar får du om du knyter en påse runt sopkärlet (vilken som helst). Du får en ny rulle i samband med nästa tömning. Bor du i hyreshus eller i förening finns det ett upplag och en ansvarig person.

Förpackningar och tidningar sorterar du för återvinning.

Komposterar du ditt matavfall själv kan du efter anmälan till miljöenheten ansöka om månadshämtning.

Abonnemangskostnad

Kostnaden för din sophämtning hittar du i kommunens avfallstaxa, som ligger under relaterade länkar i högerspalten. Här kan du även se olika tömningsfrekvenser och olika storlek på kärl.

Så här behandlas dina hushållssopor

Hushållssoporna transporteras till Tveta avfallsanläggning. Där sorteras de ut maskinellt så att de gröna påsarna hamnar för sig.

Matavfallet förbehandlas på Tveta och transporteras därefter till Himmerfjärdsverket där det rötas. Genom rötningen framställs fordonsgas som sedan säljs i regionen. Restprodukten som blir kvar, återanvänds i skogsbruket.

Påsarna med det övriga avfallet skickas till en förbränningsanläggning för produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Det här får du inte lägga i kärlet

Allt avfall måste vara emballerat i påsar. Du får inte lägga lösa sopor i sopkärlet eftersom dina sopor ska upp på ett löpande band när det kommer till avfallsanläggningen.

Observera att farligt avfall, batterier, lampor, elektronik och grovsopor aldrig får slängas med hushållsavfallet. Läs mer under respektive avfall om hur du gör med det.

Detta krävs för att dina sopor ska bli hämtade

Vägen fram till sopkärlet måste bära en tung sopbil och vara fri från buskar, grenar och andra hinder - minst 3 meter på bredden och 4 meter på höjden.

Vintertid ska vägen vara plogad och väl halkbekämpad. Kärlen är så pass tunga att det inte är möjligt att hämta dem om de till exempel är inplogade och omges av snövallar.

Byte av hämtningsfrekvens/kärlstorlek

För ändrad frekvens - fyll i blanketten "Ändring av abonnemang" som du hittar under E-tjänster och blanketter och skicka in den till kommunen så ordnar vi det. Glöm inte att fylla i från vilket datum ändringen ska gälla. Byte av frekvens är avgiftsfritt. Byte av kärlstorlek görs på samma blankett till en kostnad enligt gällande taxa.

Sophämtning vintertid

Kyla, snö och halka kan ställa till det vid sophämtning. För att få sophämtningen att fungera i vintertid finns det sådant som du som fastighetsägare kan tänka på.

Sopkärlet

- Skotta och sanda runt sopkärlet så att sophämtaren inte halkar och skadar sig. - Skotta undan eventuella vallar framför kärlet så att kärlet lätt kan rullas fram. - Ställ sopkärlet med handtaget utåt.
- Borsta bort snö från lock och handtag.
- Placera tunnan så att den inte riskerar att frysa fast.
- För att slippa fastfrusna sopor låt matavfall och annat blött rinna av innan du lägger dem i soppåsen/kärlet. Det är inte sophämtarens ansvar att hacka loss sopor.

Framkomlighet på vägen (avser privat väg)

- Vägen och eventuell vändplats ska sandas och plogas ordentligt.

- Plogvallar får inte inkräkta på vägbredden – vägen ska vara fri från hinder minst 3 meter.

Tänk på att sopbilen är både större och tyngre att hantera än en vanlig personbil. På vändplatser och vägar där det går bra för en personbil att köra vintertid kan det vara svårt eller farligt att köra en sopbil.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.